Aktuell information om Stockholm Fashion District och Covid-19

För att du under coronapandemin ska känna dig trygg i Stockholm Fashion District har vi vidtagit flera åtgärder som vi sammanfattar nedan. Nya riskbedömningar görs regelbundet och vi följer noga Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Vi hälsar alla som inte har förkylningssymptom varmt välkomna till Stockholm Fashion District.

 • Vi uppmanar alla som har symtom att stanna hemma.
 • Genom skyltar och information på plats samt digitalt informerar vi om hur man undviker att sprida smitta och uppmuntrar till att hålla avstånd.
 • Förstärkta riktlinjer gällande god handhygien.
 • Vi har intensifierat våra redan goda städrutiner.
 • Vi försöker hålla minst 1,5 meters avstånd i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 • Tills vidare rekommenderar vi i första hand förbokade möten, att sitta minst 1,5 meter ifrån varandra och att hälsa på i showroom du inte bokat tid med om ingen annan besökare vistas där för stunden.
 • Vi ber alla besökare som ska delta vid event att registrera sig i förväg digitalt och boka möten i förväg där det är möjligt.
 • Vi har markerat var man kan stå för att hålla lämpligt avstånd vid receptioner, hissar och gemensamma ytor.
 • Vi har digitala möten och erbjuder vår expertis för att hjälpa andra att ha digitala möten.
 • Vi har tagit fram tre filmer om hur du har ett inköpsmöte digitalt.
 • Teamet bakom Stockholm Fashion District och våra varumärken och nätverksgrupper har digitala avstämningar och sociala aktiviteter för att höra om varje medarbetare och bolags situation under krisen och fortsätta att ses ofta, om än på en skärm.
 • Vi erbjuder alla som önskar att medverka digitalt vid seminarier och andra programpunkter.
 • Aktiviteter där vi förväntat fler än 50 gäster har vi anpassat efter rådande situation och begränsat antalet platser. Om du behöver vänta utanför bjuder vi på kaffe och en skön sittplats!
 • Vi arbetar aktivt med påverkansåtgärder och upprop för vår bransch.

Parallellt med ovan pågår ett intensivt arbete för att stötta branschen på alla sätt vi kan, bland annat genom rådgivning, sammanfattad information, enkäter och intervjuer för att beskriva era utmaningar under pandemin för politiker och andra beslutsfattare, nätverksmöten och mycket annat.

Har du frågor eller förslag, kontakta oss gärna: info@stockholmfashiondistrict.se.

Väl mött!