Anmälan till Fashion Week Trade!

Stockholm Fashion District är ett affärskluster och en community där svenska och internationella varumärken, designers, e-tail, retail, internationella delegationer, intressenter och andra modeentusiaster möts. Nästa Fashion Week Trade är den 8-13 februari, 2021. Mässkoncepten är öppna den 10-12 februari, 2021. Välkommen att boka din plats!

Anmälan till koncepten för gästande varumärken under Fashion Week Trade den 10-12 februari, 2021. Anmäl dig via formuläret nedan. Sista anmälningsdag är den 30 november, 2020. Vi återkommer till dig med med offert samt faktura för anmälningsavgift. När du accepterat offerten ber vi dig inkomma med kompletterande uppgifter inför din medverkan. Efter att du fått meddelande om placering har du 7 dagar på dig att annullera anmälan innan hyran och den marknadsföring du bokat erläggs mot faktura. På grund av begränsat antal platser gäller först till kvarn och vi behandlar ansökan efter det datum den är oss till handa. Varmt välkommen att boka din plats!

Presentation av Fashion Week Trade i Stockholm Fashion District!

Läs mer om hur du får ut mest av din medverkan här!

Fälten märkta med * är obligatoriska.


Information om ditt/dina varumärken:

Boka din marknadsföring (läs mer i vårt Mediakit):Kostnad för medverkan:
Alla priser är exkl. moms.
Fast anmälningsavgift: SEK 2900

I priset ingår vägghörn, eluttag, förvaring av ditt gods under pågående event och gemensam marknadsföring. Utifrån ytans förutsättningar är var och en fri att styla sin yta. Anmälningsavgiften är obligatorisk, i övrigt debiteras du endast efter placering meddelats och godkänts vilket automatiskt sker efter 7 dagar om vi inte hört av dig. Sista ansökningsdag: 30 november.
*Det lägre priset gäller medlemmar i Association of Trade Partners Sweden - läs mer och bli medlem!

Dina önskemål kring yta:Villkor och användning av personuppgifter:

Alla priser ex moms. En anmälningsavgift om SEK 2900 erläggs i förskott mot faktura på 10 dagar. Resterande hyra erläggs mot faktura senast 1 månad före Fashion Week Trades öppnande. Denna anmälan är bindande och undertecknad förbinder sig att följa de bestämmelser som finns. Om annullering sker mer än 7 dagar efter meddelande om placering och dess datum svarar utställaren för 100% av hyran. Ytan får ej tas i besittning förrän hyran till fullo är betald. Ytan får ej helt eller delvis överlåtas utan tillstånd av arrangören. Hyran ska vara bemannad under de officiella öppettiderna, i annat fall utgår vite om SEK 10.000/dag.
Utställaren ansvarar för att produkter och material som används vid utställningen inte kränker någons rätt, inklusive immateriella rättigheter. Utställaren ska på egen bekostnad försvara Trade Partners Sweden/Stockholm Fashion District om krav riktas eller talan förs mot denne om intrång i patent, varumärke, upphovsrätt eller annan rätt på grund av Utställarens produkter eller i samband därmed. Utställaren åtar sig även att ersätta Trade Partners Sweden/Stockholm Fashion District för de ersättningar och skadestånd som denne genom förlikning eller dom kan bli skyldig att utge, liksom även samtliga kostnader associerade därmed, inklusive Trade Partners Sweden/Stockholm Fashion Districts kostnader för anlitande av juridiskt ombud. Stockholm Fashion District säljer inte e-mailadresser till tredje part.
Vi förbehåller oss rätten att göra ett val bland de sökande för bästa möjliga mix baserad på besökarnas önskemål. Så långt som möjligt kommer vi att erbjuda en yta baserat på datum och tidpunkten för ansökan.


Läs och godkänn Stockholm Fashion Districts integritetspolicy och fullständiga villkor här.