Anmälan till Fashion Week Trade!

Stockholm Fashion District är ett affärskluster och en community där svenska och internationella varumärken, designers, e-tail, retail, internationella delegationer, intressenter och andra modeentusiaster möts. Nästa Fashion Week Trade är den 10-15 augusti, 2020. Mässkoncepten är öppna den 12-14 augusti, 2020. Välkommen att boka din plats!

Anmälan till mässkoncepten under Fashion Week Trade den 12-14 augusti, 2020. Anmäl dig via formuläret nedan. Sista anmälningsdag är den 30 april, 2020. Vi återkommer till dig med faktura för anmälningsavgift samt en offert. När du efter deadline får meddelande om monterplacering har du 7 dagar på dig att annullera anmälan innan monterhyran och den marknadsföring du bokat erläggs mot faktura. På grund av begränsat antal platser gäller först till kvarn och vi behandlar ansökan efter det datum den är oss till handa. Varmt välkommen att boka din plats!

Länk till MEDIA KIT!

Läs mer om de olika koncepten under Fashion Week Trade!

Fälten märkta med * är obligatoriska.


Information om ditt/dina varumärken:


Koncept du vill medverka under (läs mer om koncepten här):


Boka din marknadsföring (läs mer i vårt Mediakit):Kostnad för monter:
Alla priser är exkl. moms.
Fast anmälningsavgift: SEK 2900
I monterpriset ingår matta, eluttag, förvaring av ditt gods under pågående event och synlighet på website och i listningar. Utifrån ytans förutsättningar är var och en fri att styla sin yta. Anmälningsavgiften är obligatorisk, i övrigt debiteras du bara om du blir antagen. Sista ansökningsdag: 30 april. *Det lägre priset gäller medlemmar i Association of Trade Partners Sweden - läs mer och bli medlem!

Dina önskemål kring monter:Villkor och användning av personuppgifter:

Alla priser ex moms. En anmälningsavgift om SEK 2900 erläggs i förskott mot faktura på 10 dagar. Resterande monterhyra erläggs mot faktura senast 1 månad före mässans öppnande. Denna anmälan är bindande och undertecknad förbinder sig att följa de bestämmelser som finns. Om annullering sker mer än 7 dgr efter meddelande om monterplacering och dess datum svarar utställaren för 100% av monterhyran. Monterplatsen får ej tas i besittning förrän monterhyran till fullo är betald. Monterplatsen får ej helt eller delvis överlåtas utan tillstånd av arrangören. Montern ska vara bemannad tills mässan stänger på den sista dagen, i annat fall utgår vite om SEK 10.000/dag.
Utställaren ansvarar för att produkter och material som används vid utställningen inte kränker någons rätt, inklusive immateriella rättigheter. Utställaren ska på egen bekostnad försvara Trade Partners/Stockholm Fashion District om krav riktas eller talan förs mot denne om intrång i patent, varumärke, upphovsrätt eller annan rätt på grund av Utställarens produkter eller i samband därmed. Utställaren åtar sig även att ersätta Trade Partners/Stockholm Fashion District för de ersättningar och skadestånd som denne genom förlikning eller dom kan bli skyldig att utge, liksom även samtliga kostnader associerade därmed, inklusive Trade Partners/Stockholm Fashion Districts kostnader för anlitande av juridiskt ombud. Stockholm Fashion District säljer inte e-mailadresser till tredje part.
Vi förbehåller oss rätten att göra ett val bland de sökande för bästa möjliga mix baserad på besökarnas önskemål. Så långt som möjligt kommer vi att erbjuda en monterplats baserat på datum och tidpunkten för ansökan.


Läs och godkänn Stockholm Fashion Districts integritetspolicy och fullständiga villkor här.