Copenhagen Fashion Summit

Årets upplaga av Copenhagen Fashion Summit var starkare och större än tidigare, 1.300 personer från mer än 50 länder representerande modeindustrin. Politiker, NGO´s, skolor och media, samlades till ett utökat event på två dagar jämfört med tidigare års endagsevent.

Utöver seminarier och föreläsningar i DR Koncerthuset vackra hörsal, var hela byggnaden dedikerat Copenhagen Fashion Summit. Här fanns möjlighet till Speed dating med relevanta business partners, att titta på nya innovationer och även att lära sig mer om redan implementerade innovationer. Utställningarna var väl kurerade och mycket intressanta, men det var svårt att hinna med mellan föreläsningarna.

Tre punkter som genomsyrade alla samtal både på scenen och i pausen mellan besökarna  var; Transparens, Action och Hoppfullhet.

TRANSPARENS

Det är viktigt att företagen berättar om sina utmaningar och möjligheter i framtiden. Genom transparens kan vi dela med oss av erfarenheter och kunskap. Man måste våga tala om risker och hur man hanterar detta i företagen. Transparens leder till samarbeten, attraherar personal och utvecklar företaget på vägar man inte kunnat förutse.

ACTION

Det finns en samstämmighet om att det nu är tid för förändring. Samtalen om hållbarhet och vad som måste göras har pågått ett tag och alla är enade i att det behövs förändring. Nu måste det arbetet startas. Kunskap och information om hållbarhet behöver hitta en väg från designavdelningarna till konsumenten.

HOPPFULLHET

Det börjar tändas ett svagt hopp om att förändring kan ske och är på gång. Något som också redovisas i den stora undersökningen ”Pulse of the Fashion Industry” framtagen av Global Fashion Agenda och The Boston Consulting Group. Rapporten finns att ladda ned i sin helhet här.

Vid sidan av den stora summiten hölls också små nedslag runt om i Köpenhamn. Bland annat träffades speciellt inbjudna CEO´s i en roundtable-diskussion kring Global Fashion Agenda´s framtagna ”The CEO Agenda”, vilken ska hjälpa ledningsgrupper på företag i arbetet med en hållbarhetspolicy.

Samtalen och seminarierna på scenen höll överlag en hög standard. Speciellt noterbart var David Roberts Singularity University, ett samtal där han refererade till ”Spaceship Earth”. En hoppfull och framförallt tankeväckande föreläsning. David avslutade sin föreläsning med att säga ”Leadership is about standing up and move even when it is not popular” och refererande till Rosa Parks, Martin Luther King, Nelson Mandela och Gandhi´s starka övertygelser. Se hela David Roberts föreläsning här.

Paneldebatten “Enabling transparency to create chance” samtalade om de nya möjligheter som tarnsparens inom hållbarhet öppnar upp för, vilket också påverkar hela företaget gynnsamt. Se hela paneldebatten här.

På eftermiddagen dag två samtalade Stella McCartney med Graydon Carter (tidigare journalist för Vanity Fair) om Stella´s väg till att bli designer och vad hållbarhet betyder för henne. Ett fängslande samtal för alla modeintresserade om en designer med en stark  övertygelse i en mycket viktigt fråga som skapat ett globalt modevarumärke och banar vägen för framtidens modeskapare. 

Förutom alla seminarier, föreläsningar, speed dating, inovation exhibitions med mera tillför Copenhagen Fashions Summit något viktigt – möjligheten till möten, utbyten av information och nätverkande för framtida affärer – transparens, action och hoppfullhet!