Vårt mål är att du ska känna dig trygg i Stockholm Fashion District. Nya riskbedömningar görs regelbundet och vi följer noga Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Våra åtgärder justeras efter rådande läge, för allas säkerhet. Vi hälsar alla som inte har förkylningssymptom varmt välkomna till Stockholm Fashion District.

 • Vi uppmanar alla som har symtom att stanna hemma.
 • Under våra event och mässor följer vi givetvis rådande restriktioner.Till och med tisdagen den 8 februari gäller följande:
  – I mässhallen, gäller endast vaccinationsbevis och ID.
  – I Stockholm Shoe House och Stockholm Showroom gäller vaccinationsbevis alternativt ett negativt PCR-test (max 72 h gammalt) eller ett negativt antigentest (max 24 h gammalt) samt ID.
  – Från och med onsdagen den 9 februari släpper rådande restriktioner. Vi uppmuntar alla till att fortsatt hålla avstånd.
 • Genom skyltar och information på plats samt digitalt informerar vi om hur man undviker att sprida smitta och uppmuntrar till att fortsätta hålla avstånd när det är möjligt.
 • Förstärkta riktlinjer gällande god handhygien. Det finns handsprit och möjlighet att tvätta händerna i alla våra lokaler.
 • Vi har intensifierat våra redan goda städrutiner.
 • Vi tillhandahåller munskydd och plasthandskar för den som önskar under våra event.
 • Vi ber alla besökare som ska delta vid event att registrera sig i förväg digitalt och boka möten i förväg där det är möjligt.
 • Vi har många möten digitalt och erbjuder vår expertis för att hjälpa andra att ha digitala möten.
 • Vi har tagit fram tre filmer om hur du har ett inköpsmöte digitalt. Kontakta oss om du önskar ta del av dessa.
 • Vi erbjuder, om möjligt, att medverka digitalt vid seminarier och andra programpunkter.
 • Vi arbetar aktivt med påverkansåtgärder och upprop för vår branschs positiva utveckling.
 • Parallellt med ovan har vi arbetat intensivt för att stötta branschen på alla sätt vi kan, bland annat genom rådgivning, sammanfattad information, enkäter och intervjuer för att beskriva era utmaningar under pandemin för politiker och andra beslutsfattare, nätverksmöten och mycket annat.

Kontakta oss gärna om du har några frågor: info@stockholmfashiondistrict.se.

Väl mött!