Du besöker som Besökare

För att du under coronapandemin ska känna dig trygg i Stockholm Fashion District har vi vidtagit flera åtgärder som vi sammanfattar nedan. Nya riskbedömningar görs regelbundet och vi följer noga Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Vi hälsar alla som inte har förkylningssymptom varmt välkomna till Stockholm Fashion District.

Har du minsta förkylningssymptom ska du stanna hemma. Får du symptom under dagen ska du omedelbart gå hem. Du är välkommen igen två dagar efter sista symptom. Du som har en konstaterad Covid-19 infektion ska stanna hemma i minst 7 dagar efter att du insjuknade, du ska även varit feberfri i 2 dagar och tydligt känna dig bättre.

Genom skyltar och information på plats samt digitalt informerar vi om hur man undviker att sprida smitta och uppmuntrar till att hålla avstånd.

Överskrid ej det antal personer som får vistas i varje lokal.

Vi har intensifierat våra redan goda städrutiner och har skyddsutrustning i receptioner.

Vi håller minst 1,5 meters avstånd i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi rekommenderar i första hand förbokade fysiska möten eller digitala möten.

Vi erbjuder alla som önskar att medverka digitalt vid seminarier och andra programpunkter.

I distriktet finns febermätare och företagen som verkar utifrån distriktet erbjuds snabbtester.

Vi har digitala möten och erbjuder vår expertis för att hjälpa andra att ha digitala möten.

Vi har tagit fram tre filmer om hur du har ett inköpsmöte digitalt.

Teamet bakom Stockholm Fashion District och våra varumärken och nätverksgrupper har digitala avstämningar och sociala aktiviteter för att höra om varje medarbetare och bolags situation under krisen och fortsätta att ses ofta, om än på en skärm.

Vi arbetar aktivt med påverkansåtgärder och upprop för vår bransch.

Vår nya digitala plattform gör det enklare för företag i vår bransch att knyta nya kontakter, förbereda inköp och fortsätta med sin business digitalt!

Parallellt med ovan pågår ett intensivt arbete för att stötta branschen på alla sätt vi kan, bland annat genom rådgivning, sammanfattad information, enkäter och intervjuer för att beskriva era utmaningar under pandemin för politiker och andra beslutsfattare, nätverksmöten och mycket annat.

Har du frågor eller förslag, kontakta oss gärna: info@stockholmfashiondistrict.se.

Väl mött!