Du besöker som Besökare

Days of Trade (digitalt)

10–12 februari 2021

Days of Trade är ett initiativ från nätverksgruppen för inredning och design med agenter, distributörer och leverantörer under taket för Association of Trade Partners Sweden.

Syftet med Days of Trade är att skapa en personligare mötesplats dit vi kan bjuda in våra kunder och visa våra produkter, ge inspiration och ny kunskap genom seminarier och få tid till samtal vid en gemensam nätverkslunch. Genom Days of Trade blir du också en del av ett större sammanhang tillsammans med kollegor i branschen och bjuds in till digitala och fysiska nätverksmöten.

Days of Trade 2021:
-Stockholm Fashion District, 10-12 februari, 2021, – DIGITALT
-Slagthuset, Malmö, 22-23 mars, 2021 – HOPING FOR!

Kalender