ENCOURAGEMENT FOR ACTION TALKS & VINNARCEREMONI 2021

1 september 2021

Encouragement for Action instiftades 2018 av Stockholm Fashion District i syfte att uppmuntra nya idéer, ny teknik och nya affärsmodeller inom modebranschen. Den 1 september äger Encouragement for Action 2021 talks & vinnarceremoni rum och  för fjärde gången samlas vi för att uppmuntra svenska modepionjärer.

Talks:

Fashion and existential sustainability
Philip Warkander
Assisterande professor i modevetenskap, Lund University

Sustainability and social injustice
Moussa Mchangama
Co-founder, In Futurum

No more time for bullshit
Hanna Wittrock
Assisterande professor, sektionen för företagsekonomi och textilt management,
Textilhögskolan i Borås

Samtalen kommer att finnas tillgängliga som podcast efteråt.

Kalender