THE WORLD’S BRIGHTEST FASHION AND DESIGN INDUSTRY

Vill du utveckla ditt företag? Känner du att ni sitter fast i gamla strategier och kunskaper eller är redo för nästa steg? Behöver ni ny energi? Vill du träffa människor inom samma profession och skapa ett nätverk för framtiden? Välkommen till seminarier under taket för Fashion Business Academy, seminarier som kan förändra allt!

Under 2016 har Association of Trade Partners Sweden/Agenturföretagen, som driver Stockholm Fashion District, och Swedish Fashion Council grundat Fashion Business Academy för att erbjuda en utbildnings- och affärsnätverksplattform. Plattformen vänder sig till företag med tillväxtpotential inom design- och modeindustrin.

Den svenska design- och modeindustrin tar ännu ett kliv framåt mot att bli världens skarpaste företagare.

Välkommen till Fashion Business Academy!

FASHION BUSINESS ACADEMY:

Vad är det som gör vissa företag mer framgångsrika än andra trots att de verkar med ungefär samma förutsättningar och gentemot samma kunder?

Genom ett nära samarbete med utbildare och gästföreläsare som är aktiva i näringslivet samt experter på sitt område ser vi till att svenska design- och modeföretag får exklusiv tillgång till unik kompetens. Detta kräver annars år av praktisk erfarenhet eller en budget som bara storföretag kan matcha. På detta sätt främjas en positiv branschutveckling och stark nationell tillväxt.

Fashion Business Academy vänder sig till dig som redan idag driver eller jobbar med/för ett företag som verkar inom design och mode, så som med accessoarer, konfektion, skor, sport, textil, väskor etc. Det kan vara i butiksledet, inom ett designföretag, som agent, designer, distributör, importör, marknadschef, säljare eller CEO.

Under 2017 presenterade Fashion Business Academy en pilotutbildning som erbjöds till företag som vill utvecklas och stärka sin position på den nationella och internationella marknaden. Ambitionen var att sätta samman en bred grupp för att de inom nätverket ska få ut så mycket som möjligt och även kunna tillgodogöra sig varandras olika erfarenheter.

Utöver pilotutbildningen erbjuder Fashion Business Academy även en öppen seminarieserie med utbildare och gästföreläsare av dignitet. Ny kunskap och inspiration är viktigt. Intentionen och målet för varje seminaretillfälle är att deltagarna ska kunna använda och återkoppla sina nya kunskaper till den egna verksamheten.

FAKTA, PILOTUTBILDNINGEN:

Pilotutbildningen under Fashion Business Academy’s tak var öppen för alla som arbetar inom design och mode.

Utbildningen omfattade åtta tillfällen, den 21-22 mars, 26-27 april, 30-31 maj och 20-21 september 2017.

Endast 20 platser erbjöds för utbildningen. 10 exklusiva extraplatser släpptes till några av seminarietillfällena för en eklektisk blandning av deltagare.

Utbildningen var unik och subventionerades kraftigt av Tillväxtverket. Utbildningens värde var 49 000 kr exkl. moms, men erbjöds till en mycket reducerad kostnad vid detta pilottillfälle. Pris: 4 900 kr ex moms för hela utbildningen. För de tio exklusiva extraplatserna betalade deltagarna 700 kr ex moms per gång.

Sista ansökningsdag var den 20 februari 2017.

Utbildningsdeltagarna tilldelades diplom som bevis på kunskap och medverkan efter avslutad pilotutbildning.

 

Är du intresserad av framtida projekt? Maila oss gärna!
info@fashionbusinessacademy.se

Ansökningsperioden för 2017-års pilotutbildning har stängt!

Program 2017

21 MARS

Affärskunskap, block 1, 9.00-12.00

Introduktion, affärsmannaskap och företagsekonomi

Föreläsare

Helena Waker, CEO Association of Trade Partners Sweden/Agenturföretagen och Stockholm Fashion District
Jimmy Dahmén, Auktoriserad Redovisningskonsult

Vikten av en affärsplan, mål och strategier. Affärsekonomi, budget och marginaler – grundläggande ekonomiska begrepp. Här får du de bästa råden för att ta fram och finslipa din affärsplan, hur du ska tänka kring ekonomi i ditt företag samt hur du kan komma till nästa nivå med hjälp av en styrelse.

Kursansvarig: Helena Waker

Internationalisering, block 2, 13.00-16.00

4 steg mot internationalisering

Föreläsare

Martin Kössler, Hugin Biz

De fyra stegen mot internationalisering.

Kursansvarig: Martin Kössler

22 MARS

Juridik, block 3, 9.00-12.00

AFFÄRSJURIDIK VID INTERNATIONELLA AFFÄRER

Föreläsare

Anna-Karin Abdon, Advokatfirman Abdon

Grundläggande juridik vid internationella affärer. Vi besvarar frågorna: Varför är det viktigt att ha ett skriftligt avtal vid gränsöverskridande affärer? Vad händer om det inte finns något avtal? Vilket lands lag blir då tillämplig på affären? Vad kan ett företag göra för att undvika tvister i samband med internationella affärer?

Kursansvarig: Anna-Karin Abdon

PR & Kommunikation, block 4, 13.00-16.00

MODERN MARKNADSKOMMUNIKATION – EN INTRODUKTION

Föreläsare

Elin Frendberg, Swedish Fashion Council

Hur fungerar marknadskommunikation idag och kunskapen du måste ha med dig inom omvärldsanalys, kommunikation och PR strategier.

Kursansvarig: Gunilla Grübb

26 April

Affärskunskap, block 5, 9.00-12.00

FÖRSÄLJNING OCH KUNDBEMÖTANDE, DEL 1

Föreläsare

Vanessa Leporati Wahlund, Hamilton Group

Varför är det viktigt att ha kunskap om försäljning och kundbemötande? Här får du konkreta råd om vad som krävs för att kunden ska fortsätta att välja ditt varumärke och om hur du bäst ser ditt teams utvecklingspotential och leder dem rätt i utvecklingsarbetet mot ännu bättre prestationer.

Kursansvarig: Helena Waker

Internationalisering, block 6, 13.00-16.00

EXPORTFINANSIERING

Föreläsare

Martin Kössler, Hugin Biz

Prissättningsstrategier och hur du finansierar klivet in på en ny marknad.

Kursansvarig: Martin Kössler

27 April

Juridik, block 3, 9.00-12.00

JURIDIKEN KRING HUR MAN NÅR UT MED SIN PRODUKT PÅ NYA MARKNADER

Föreläsare

Anna-Karin Abdon, Advokatfirman Abdon

För att nå ut med en produkt på nya marknader finns flera olika alternativ. Antingen kan du själv ge dig in på den nya marknaden eller så kan du ge någon annan rätten att marknadsföra och sälja din produkt, exempelvis en agent, en distributör eller en franchisetagare. Vi går igenom alternativen, när det kan vara lämpligt att använda sig av de olika alternativen och hur juridiken ser ut.

Kursansvarig: Anna-Karin Abdon

PR & Kommunikation, block 8, 13.00-16.00

EN PR-VÄRLD I FÖRÄNDRING

Föreläsare

Lotta Brattin, Ibeyostudio

Varför är PR viktigt? Hur arbetar en PR-byrå och vad ska man tänka på i valet av PR-byrå. Några av frågorna Lotta Brattin med sin erfarenhet kommer att prata om.

Föreläsare

Tove Westling, Varg PR

Vikten av att synas på en internationell arena, olika sätt att nå fram i bruset av varumärken som vill nå samma målgrupp, vad som krävs av dig som varumärke för att säkerställa ett så positivt resultat som möjligt, samt vilka förväntningar man som varumärke kan ha på en extern PR-byrå på en internationell nivå, då främst i UK.

Kursansvarig: Gunilla Grübb

30 MAJ

Affärskunskap, block 9, 9.00-12.00

ANPASSAT OCH HÅLLBART LEDARSKAP

Föreläsare

Johan Hamilton, Hamilton Group

Hur du anpassar ditt ledarskap efter de individer du ska leda och utvecklas till ett starkt och presterande team.

Föreläsare

Elin Frendberg, Swedish Fashion Council

Hållbart ledarskap.

Kursansvarig: Helena Waker

Internationalisering, block 10, 13.00-16.00

PRISSÄTTNING, LAGER OCH LOGISTIK

Föreläsare

Martin Kössler, Hugin Biz

Hur du ska tänka kring prissättning, lager och logistik vid internationaliseringsplaner.

Kursansvarig: Martin Kössler

31 MAJ

Juridik, block 11, 9.00-12.00

IMMATERIAL- OCH DESIGNRÄTT

Föreläsare

Anna-Karin Abdon, Advokatfirman Abdon, Patent- och Registreringsverket

Ett företags immateriella tillgångar kan exempelvis bestå av varumärken, upphovsrätter, design och domännamn. De immateriella tillgångarna utgör många gånger företagets allra viktigaste tillgångar och därför är det allt mer angeläget att ha en strategi för hur de immateriella tillgångarna på bästa sätt kan skyddas och kommersialiseras. Under denna föreläsning går vi igenom juridiken kring olika immateriella rättigheter samt vilka alternativ som finns för att skydda immateriella tillgångar.

I samarbete med Patent- och registreringsverket.

Kursansvarig: Anna-Karin Abdon

PR & Kommunikation, block 12, 13.00-16.00

DIGITAL MARKNADSFÖRING OCH SOCIALA MEDIER – KULTUR OCH INFLUENCERS

Föreläsare

Mikael Ahlström, Britny/Hyper Island

Digitala marknadsföringskanaler, vilka som är viktiga och oviktiga samt hur du där sätter kulturen. Dessutom får du en introduktion till influencers och deras betydelse i digital marknadsföring.

Kursansvarig: Gunilla Grübb

20 SEPT

Affärskunskap, block 13, 9.00-12.00

FÖRSÄLJNING OCH KUNDBEMÖTANDE, DEL 2

Föreläsare

Vanessa Leporati Wahlund, Hamilton Group

Vi fördjupar oss i försäljning och kundbemötande. Du får med dig kunskap och handfasta tips om hur du kan jobba framåt för att öka omsättningen. Vi pratar om behovsanalys, merförsäljning, invändningar och avslut.

Kursansvarig: Helena Waker

Internationalisering, block 14, 13.00-16.00

E-HANDEL PÅ EXPORT

Föreläsare

Martin Kössler, Hugin Biz

Hur kan man använda sig av e-handel för att hitta nya marknader?

Kursansvarig: Martin Kössler

21 SEPT

Juridik, block 15, 9.00-12.00

AVTALSSKRIVNING

Föreläsare

Anna-Karin Abdon, Advokatfirman Abdon

Du kommer att stöta på olika typer av avtal i din verksamhet. Vi går igenom hur ett avtal sluts och vad som kan hända om man inte följer ett avtal. Vi kommer även att gå igenom hur ett avtal ofta är uppbyggt och vilka klausuler som vanligen ingår.

Kursansvarig: Anna-Karin Abdon

PR & Kommunikation, block 16, 13.00-16.00

ETT DIGITALT LAGER PÅ FYSISKA PRODUKTER – NY INNOVATIV TEKNIK OCH FENOMEN

Föreläsare

Mikael Ahlström, Britny/Hyper Island

Internet och de sociala kanalerna får en allt större betydelse i våra liv, vilket ger helt nya förutsättningar och utmaningar, men också nya möjligheter för marknadsföring, sälj och affärsutveckling. När masskommunikationen utmanas av nätverkssamhället krävs nya tankar och arbetssätt för att fortsätta bygga varumärken och etablera relationer med våra målgrupper. Även ledarskapet utmanas när bolag måste ställa om från långsiktiga stabila planer till mer innovativa kulturer och där det ständiga lärandet står i fokus.

Kursansvarig: Gunilla Grübb

Föreläsare 2017

OM HELENA WAKER

Helena Waker har bred affärserfarenhet från mode och inredningbranschen, som export- och marknadschef, etablerat varumärken i Sverige och internationellt, utvecklat butikskoncept samt byggt upp egen retailkedja och agentur och distributionsverksamhet. Som CEO för Association of Trade Partners Sweden/Agenturföretagen har hon grundat Stockholm Shoe House, Stockholm Showroom och Stockholm Fashion District. Helena sitter bl.a i styrelsen för International Chamber of Commerce Sweden (ICC), Swedish Fashion Council och är aktiv inom det internationella nätverket Internationally United Commercial Agents & Brokers (IUCAB).

OM JIMMY DAHMÈN

Jimmy Dahmén har arbetat med ekonomi i elva år och under denna tid hjälpt företag med bokföring, bokslut, deklaration samt ekonomistyrning. På senare år har fokus legat på rådgivning, effektivisering och digitalisering. Jimmy drivs av att hjälpa företagare utveckla och förbättra sin affärsverksamhet.

OM MARTIN Kössler

Martin Kössler är utbildad affärsjurist med inriktning mot internationell handelsrätt. Han har 25 års erfarenhet av företagsutveckling och internationalisering, bland annat som Key Account Manager för Gore Scandinavia (Gore-Tex), Exportchef och ansvarig för Haglöfs etablering i Europa och Asien, grundare och ansvarig för Scandinavian Outdoor Group (SOG), ett samarbete mellan nordiska outdoor-företag samt som ordförande för Bergans of Norway sedan 2014. Sedan 2004 driver Martin tillsammans med sina kollegor Helping You Grow International Business AB (HuginBiz) som hjälper nordiska företag att växa internationellt.

OM Anna-Karin Abdon

Anna-Karin Abdon har under flera år arbetat på en av Stockholms större advokatbyråer. Sedan en tid tillbaka driver hon Advokatfirman Abdon AB. Anna-Karin Abdon är specialiserad på agent- och återförsäljarrätt, immaterialrätt och kommersiella avtal och arbetar främst med företag verksamma inom design och mode. Anna-Karin har läst juristutbildningen vid Lunds Universitet, immaterialrätt vid Harvard University och är invald i Legal Working Group hos Internationally United Commercial Agents & Brokers (IUCAB). Hon är även medgrundare till LIITAD, Lawyers in International Trade And Distribution, ledamot i handelsrättskommittén, International Chamber of Commerce, Sverige, samt förbundsjurist för Association of Trade Partners Sweden/Agenturföretagen.

OM Elin Frendberg

Elin Frendberg är CEO på Swedish Fashion Council. Som beteendevetare och omvärldsanalytiker arbetar hon främst med ”fashion intelligence” med fokus på att öka kunskapen om samhällets påverkan på nya konsumtionsmönster och affärsmodeller. Elin är styrelsemedlem i Mistra Future Fashion, Nordic Fashion Association, Föreningen Svenskt Mode, Juno PR samt juryledamot i NK Galan, The Brewhouse Award, Venture Cup samt World Fashion Week. Hon är tidigare affärschef på United Minds/Prime som valdes till världens mest kreativa byrå 2016, och internationellt prisbelönt inom PR och kommunikation från bland annat Sabre Awards och Cannes Lions.

OM Vanessa Leporati Wahlund

Vanessa Leporati Wahlund har arbetat med kundbemötande och försäljning i fokus i över trettio år, både inom detaljhandeln, som anställd säljare samt med egen agentur för internationella modevarumärken i 15 år. I rollen som Head of Business & Showrooms i Stockholm Fashion District har hon varit med och grundat Stockholm Showroom och etablerat detta unika distrikt. Vanessa en ofta anlitad föreläsare, säljcoach och utbildare på Hamilton Group där hon coachar och tränar säljare, chefer och olika typer av team till förbättrade resultat och ökad personlig insikt. Bland hennes kunder återfinns bland annat Filippa K, Polarn & Pyret, Gudrun Sjödén, Akademibokhandeln, Apoteket AB och Cervera.

OM Lotta Brattin

Lotta Brattin är grundare och styrelseordförande av kommunikationsbyrån Ibeyostudio. Hon har tidigare erfarenhet från butiksgolvet, som stylist, moderedaktör, presskontakt, försäljare och projektledare på Vecko Revyn, Diesel och ACNE Jeans.

OM Tove Westling

Under tio år i London, och 8 år med Varg, har Tove Westling varit drivande i att sätta skandinaviskt mode på kartan. Hon var med och lanserat varumärken som House of Dagmar, 2ND DAY, Swedish Hasbeens och Gudrun Sjödén på den brittiska marknaden, och har även arbetat för ytterligare etablering av varumärken som Filippa K och BACK med stor framgång. Under hennes allra första jobb i UK, på danska DAY Birger et Mikkelsen, ökade deras press-resultat med över 600% (!) på den engelska marknaden under hennes första år som PR-ansvarig, vilket gjorde att valet att öppna en byrå främst fokuserad på skandinaviska varumärken kändes helt rätt.

OM Johan Hamilton

Johans Hamiltons erfarenhetsbas står på tre ben – ledarskap, förändringsledning och affärer. Han har under alla år som HR-chef själv utbildat de chefer som funnits i de organisationer han varit verksam inom och många gånger själv varit projektledare för stora förändringsprojekt. Johans föreläsningar, utbildningar och råd är konkreta och lätta att ta till sig.

OM Mikael Ahlström

Mikael Ahlström är VD för bolagsgruppen Britny och The Park samt styrelseordförande för SUP46. Han är delägare och styrelsemedlem i den digitala mediaskolan Hyper Island och även styrelseledamot i Transportstyrelsen. Mikael delar med sig av sina erfarenheter och tankar från dagsfärska projekt i byråerna samt möten och diskussioner med hundratalet reklambyråer och storföretag runt om i världen. Mikael har föreläst för och arbetat med ledningsgrupper inom företag världen runt så som IKEA, LEGO, TUI Group, Teknikföretagen, Adecco, KLM, Nike, Aftonbladet och Regeringskansliet med flera.

TACK TILL TILLVÄXTVERKET

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar de bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas. De vill bidra till ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar.