Anmälan till Fashion Business Days!

Anmälan till Fashion Business Days 5-7 februari 2020. Anmäl dig via formuläret nedan. Sista anmälningsdag är den 25 oktober 2019. Vi återkommer till dig efter deadline med mer information. På grund av begränsat antal platser gäller först till kvarn och vi behandlar ansökan efter det datum den är oss till handa.

Fashion Business Days välkomnar dig till ett stort showroom, komplett med hemma hos-känsla och samtidigt fler märken på en och samma plats så att du effektivt kan träffa dina befintliga kunder eller knyta nya kontakter.

FAKTA & PROFIL Fashion Business Days

MEDIAKIT Stockholm Fashion District


Information om ditt/dina varumärken:
Kostnad för monter:
Alla priser är exkl. moms.
Fast anmälningsavgift: SEK 2900
SEK 1650/kvm
SEK 1150/kvm (medlemmar i Association of Trade Partners Sweden, mer info på www.tradepartnerssweden.se)

Dina önskemål kring monter:


Marknadsföring etc.:
Villkor och användning av personuppgifter:

Alla priser ex moms. En anmälningsavgift om SEK 2900 erläggs i förskott mot faktura på 10 dagar. Resterande monterhyra erläggs mot faktura senast 1 månad före mässans öppnande. Denna anmälan är bindande och undertecknad förbinder sig att följa de bestämmelser som finns. Om annullering sker mer än 7 dgr efter meddelande om monterplacering och dess datum svarar utställaren för 100% av monterhyran. Monterplatsen får ej tas i besittning förrän monterhyran till fullo är betald. Monterplatsen får ej helt eller delvis överlåtas utan tillstånd av arrangören. Montern ska vara bemannad tills mässan stänger på den sista dagen, i annat fall utgår vite om SEK 10.000/dag.
Utställaren ansvarar för att produkter och material som används vid utställningen inte kränker någons rätt, inklusive immateriella rättigheter. Utställaren ska på egen bekostnad försvara Trade Partners/Stockholm Fashion District om krav riktas eller talan förs mot denne om intrång i patent, varumärke, upphovsrätt eller annan rätt på grund av Utställarens produkter eller i samband därmed. Utställaren åtar sig även att ersätta Trade Partners/Stockholm Fashion District för de ersättningar och skadestånd som denne genom förlikning eller dom kan bli skyldig att utge, liksom även samtliga kostnader associerade därmed, inklusive Trade Partners/Stockholm Fashion Districts kostnader för anlitande av juridiskt ombud. Stockholm Fashion District säljer inte e-mailadresser till tredje part.
Vi förbehåller oss rätten att göra ett val bland de sökande för bästa möjliga mix baserad på besökarnas önskemål. Så långt som möjligt kommer vi att erbjuda en monterplats baserat på datum och tidpunkten för ansökan.


Läs och godkänn Stockholm Fashion Districts integritetspolicy och fullständiga villkor här.