Anmälan till Preview Fabrics & Accessories

Preview Fabrics & Accessories är något så unikt som en internationell, men greppbar, kreativ textilmässa i Skandinavien. För många designers börjar den nya säsongen till lika stor del här som vid skissbordet. Inom väggarna för denna mässa ryms stor kunskap hos de experter på textila material och tillbehör som deltar. Här presenteras de nya textilkollektionerna före de internationella mässorna.

Anmälan till Preview Fabrics & Accessories 22-23 januari 2020. Anmäl dig via formuläret nedan. Sista anmälningsdag är den 25 oktober 2019. Vi återkommer till dig efter deadline med mer information. På grund av begränsat antal platser gäller först till kvarn och vi behandlar ansökan efter det datum den är oss till handa.

FAKTA & PROFIL Preview Fabrics & Accessories

MEDIAKIT Stockholm Fashion District


Information om ditt/dina varumärken:


Dina önskemål:
Priset inkluderar: Monteryta, bord, stolar, elektricitet, förvaring av tomgods, allmänbelysning, marknadsföring och registrering av besökare. Övrig monterinredning kan beställas av ExpoService, www.exposervice.nu.

Pris (ex moms):
SEK 900/kvm
SEK 700/kvm (medlemmar i Association of Trade Partners Sweden, mer info på www.tradepartnerssweden.se).


Bord och Stolar:
I din monter ingår 1 runt bord och 4 stolar. Extra bord med måtten 150x70 cm ingår med nedan fördelning:
12 kvm: 1 extra bord och 2 stolar
18 kvm: 3 extra bord och 6 stolar
24 kvm: 4 extra bord och 8 stolar
Önskar du fler bord, stolar eller annan inredning kan detta beställas av ExpoService efter du fått din monterplacering när deadline passerat, se aktuell prislista på www.exposervice.nu.

Marknadsföringsmöjligheter:
Jag vill visa upp mitt varumärke och önskar boka:

Villkor och användning av personuppgifter:
Denna anmälan är bindande och undertecknad förbinder sig att följa de bestämmelser som finns. Om annullering sker mer än 7 dgr efter meddelande om monterplacering och dess datum svarar utställaren för 100% av monterhyran. Monterplatsen får ej tas i besittning förrän monterhyran till fullo är betald. Monterplatsen får ej helt eller delvis överlåtas utan tillstånd av arrangören. Montern ska vara bemannad tills mässan stänger på den sista dagen, i annat fall utgår vite om SEK 10.000/dag. Utställaren ansvarar för att produkter och material som används vid utställningen inte kränker någons rätt, inklusive immateriella rättigheter. Utställaren ska på egen bekostnad försvara Trade Partners/Stockholm Fashion District om krav riktas eller talan förs mot denne om intrång i patent, varumärke, upphovsrätt eller annan rätt på grund av Utställarens produkter eller i samband därmed. Utställaren åtar sig även att ersätta Trade Partners/Stockholm Fashion District för de ersättningar och skadestånd som denne genom förlikning eller dom kan bli skyldig att utge, liksom även samtliga kostnader associerade därmed, inklusive Trade Partners/Stockholm Fashion Districts kostnader för anlitande av juridiskt ombud. Stockholm Fashion District säljer inte e-mailadresser till tredje part. Vi förbehåller oss rätten att göra ett val bland de sökande för bästa möjliga mix baserat på besökarnas önskemål. Så långt som möjligt kommer vi att erbjuda en monterplats baserat på datum och tidpunkten för ansökan.

Läs vår Integritetspolicy här.