Anmälan till Preview Fabrics & Accessories

Preview Fabrics & Accessories är något så unikt som en internationell, men greppbar, kreativ textilmässa i Skandinavien. För många designers börjar den nya säsongen till lika stor del här som vid skissbordet. Inom väggarna för denna mässa ryms stor kunskap hos de experter på textila material och tillbehör som deltar. Här presenteras de nya textilkollektionerna före de internationella mässorna.

Anmälan till Preview Fabrics & Accessories 26-27 augusti 2020. Anmäl dig via formuläret nedan. Sista anmälningsdag är den 30 april 2020. Vi återkommer till dig efter deadline med mer information. På grund av begränsat antal platser gäller först till kvarn och vi behandlar ansökan efter det datum den är oss till handa.

FAKTA & PROFIL Preview Fabrics & Accessories

MEDIAKIT Stockholm Fashion District

Fälten märkta med * är obligatoriska.


Ange namn och vilken kategori de produkter/fabriker du planerar att medverka med har nedan (används i kommunikationen med din kund):

Namn och kategori för produkt / fabrik 1:


Namn och kategori för produkt / fabrik 2:


Namn och kategori för produkt / fabrik 3:


Namn och kategori för produkt / fabrik 4:


Namn och kategori för produkt / fabrik 5:


Namn och kategori för produkt / fabrik 6:


Boka din marknadsföring:

Önskemål kring din monteryta:

I monterpriset ingår monteryta, allmänbelysning, 1 runt bord och 4 stolar, extrabord (150x70 cm) fördelade efter storleken på din monter, el, förvaring av ditt gods under pågående event, synlighet på website och i listningar samt marknadsföring gentemot och registrering av besökare. Utifrån ytans förutsättningar är var och en fri att styla sin yta. Övrig monterinredning kan beställas av ExpoService, www.exposervice.nu.

Kostnad (alla priser som anges är ex moms):


*Det lägre priset gäller medlemmar i Association of Trade Partners Sweden, läs mer och bli medlem på Tradepartnerssweden.se.


Villkor och användning av personuppgifter:
Denna anmälan är bindande och undertecknad förbinder sig att följa de bestämmelser som finns. Om annullering sker mer än 7 dgr efter meddelande om monterplacering och dess datum svarar utställaren för 100% av monterhyran. Monterplatsen får ej tas i besittning förrän monterhyran till fullo är betald. Monterplatsen får ej helt eller delvis överlåtas utan tillstånd av arrangören. Montern ska vara bemannad tills mässan stänger på den sista dagen, i annat fall utgår vite om SEK 10.000/dag. Utställaren ansvarar för att produkter och material som används vid utställningen inte kränker någons rätt, inklusive immateriella rättigheter. Utställaren ska på egen bekostnad försvara Trade Partners/Stockholm Fashion District om krav riktas eller talan förs mot denne om intrång i patent, varumärke, upphovsrätt eller annan rätt på grund av Utställarens produkter eller i samband därmed. Utställaren åtar sig även att ersätta Trade Partners/Stockholm Fashion District för de ersättningar och skadestånd som denne genom förlikning eller dom kan bli skyldig att utge, liksom även samtliga kostnader associerade därmed, inklusive Trade Partners/Stockholm Fashion Districts kostnader för anlitande av juridiskt ombud. Stockholm Fashion District säljer inte e-mailadresser till tredje part. Vi förbehåller oss rätten att göra ett val bland de sökande för bästa möjliga mix baserat på besökarnas önskemål. Så långt som möjligt kommer vi att erbjuda en monterplats baserat på datum och tidpunkten för ansökan.

Läs och godkänn Stockholm Fashion Districts integritetspolicy och fullständiga villkor här.