Anmälan till Preview Fabrics & Accessories


Nedan hittar du anmälan till Preview Fabrics & Accessories 29-30 augusti 2018. Vi återkommer till dig efter deadline den 27 april 2018!


Information om ditt/dina varumärken
(Du kan välja en eller flera kategorier)

(Du kan välja en eller flera kategorier)

(Du kan välja en eller flera kategorier)

(Du kan välja en eller flera kategorier)

(Du kan välja en eller flera kategorier)

(Du kan välja en eller flera kategorier)

Dina önskemål gällande din monter
Priset inkluderar: Monteryta, bord, stolar, elektricitet, förvaring av tomgods, allmänbelysning, marknadsföring och registrering av besökare. Övrig monterinredning kan beställas av ExpoService, www.exposervice.nu.
Pris:
700 SEK/kvm
600 SEK/kvm, detta lägre pris gäller för medlemmar i Association of Trade Partners Sweden. Alla priser är exkl. moms.

Bord och Stolar


Marknadsföringsmöjligheter
Jag vill visa upp mitt varumärke och önskar boka:

Villkor och användning av personuppgifter
Denna anmälan är bindande och undertecknad förbinder sig att följa de bestämmelser som finns. Om annullering sker mer än 7 dagar efter meddelande om monterplacering och dess datum svarar utställaren för 100 % av monterhyran. Monterplatsen får ej tas i besittning förrän monterhyran till fullo är betald. Monterplatsen får ej helt eller delvis överlåtas utan tillstånd av arrangören. Läs dem här.