Anmälan till Preview Fabrics & Accessories

Nedan hittar du anmälan till Preview Fabrics & Accessories 28-29 augusti 2019. Vi återkommer till dig efter deadline den 26 april 2019.

Information om ditt/dina varumärken:


Dina önskemål:
Priset inkluderar: Monteryta, bord, stolar, elektricitet, förvaring av tomgods, allmänbelysning, marknadsföring och registrering av besökare. Övrig monterinredning kan beställas av ExpoService, www.exposervice.nu.

Pris (ex moms):
SEK 800/kvm
SEK 650/kvm (medlemmar i Association of Trade Partners Sweden, mer info på www.tradepartnerssweden.se).


Bord och Stolar:
I din monter ingår 1 runt bord och 4 stolar. Extra bord med måtten 150x70 cm ingår med nedan fördelning:
12 kvm: 1 extra bord och 2 stolar
18 kvm: 3 extra bord och 6 stolar
24 kvm: 4 extra bord och 8 stolar
Önskar du fler bord, stolar eller annan inredning kan detta beställas av ExpoService efter du fått din monterplacering när deadline passerat, se aktuell prislista på www.exposervice.nu.

Marknadsföringsmöjligheter:
Jag vill visa upp mitt varumärke och önskar boka:

Villkor och användning av personuppgifter:
Denna anmälan är bindande och undertecknad förbinder sig att följa de bestämmelser som finns. Om annullering sker mer än 7 dagar efter meddelande om monterplacering och dess datum svarar utställaren för 100 % av monterhyran. Monterplatsen får ej tas i besittning förrän monterhyran till fullo är betald. Monterplatsen får ej helt eller delvis överlåtas utan tillstånd av arrangören. Läs dem här.