Modets digitalisering

I förra veckan välkomnade Stockholm Fashion District det årliga nätverksmötet på temat Modets Digitalisering till distriktet. Modets digitalisering är en av de största möjligheterna såväl som utmaningarna som svenskt mode står inför idag.

Modebranschen arbetar på en marknad som är mycket rörlig och konkurrensutsatt. Digitaliseringen kräver å andra sidan långsiktighet och uthållighet som inte alltid passar med de rådande affärsmodellerna. Den ställer krav på ny kunskap som skapas genom nya former av samarbeten mellan akademi och näringsliv. Vi står inför nytänkanden och innovationer som utmanar existerande organisationer. Inget enskilt företag klarar att möta utmaningarna ensamt, varpå behovet för att etablera nya samarbeten är stort.

För att den svenska industrins innovations- och konkurrenskraft ska kunna stärkas krävs också nya perspektiv. Detta inte minst mellan akademi och industri, varpå vi har bjudit in forskare, designers och företagsledare för att tala om sina visioner av modets framtid. Bland dagens talare finns bland andra Emma Ohlsson från Association of Swedish Fashion Brands – Erik Sundström från Vinnova – Stanley Wissmar från AdvaaH – Jinyi Wang från Mobile Life Centre – Olof Sjöstedt från Pins Collective – Jonas Larsson från Högskolan Borås – Fredrik Timour från Neue Labs –Jimmy Hedberg och Richard Lindqvist från Atacac och Jesper Åström från Apprl.