Rea och fenomen som Black Friday och Cyber Monday – vad tycker ni butiker?

För andra året i rad har Stockholm Fashion District genomfört en undersökning om attityder och erfarenheter kring fenomen som rea, Black Friday och Cyber Monday. I en enkät till butiksägare och besökare ställde vi frågor om branschens förhållningssätt till realisationer och kampanjer med fokus på prissänkningar. Frågan engagerar många och berättelserna har strömmat in till Stockholm Fashion District!

 ”Vi känner att ständiga rabatter och erbjudanden inte passar vår profil som butik. Förra året skippade vi Black Friday. Vi sålde dubbel så mycket med full marginal! Förra året skippade vi även kundklubbsrabatter. Kör bara riktade erbjudanden, företrädesvis med stöd från leverantörerna.”, berättar Hans Spicar, Bernhards Koffert i Falköping.

Aldrig har jag sett så många enskilda butiker i klädbranschen gå samman och ta avstånd från Black Friday. Butiker skänker 10 % av dagskassan till välgörenhet, vissa butiker bjuder på svart kaffe hela dagen, andra butiker har tagit tillfället i akt att trycka på värdet av den personliga servicen de erbjuder året runt. Heller har aldrig så många kunder hejjat och stöttat dessa butikers beslut.  Men oavsett om man som butik väljer att göra en stor eller liten rea-kampanj av Black Friday eller väljer att göra något annat av denna dagen så är det härligt att se att så många trycker på den lokala handeln och att detta budskap når igenom det stora bruset av reor. Local is the new Black!”, säger Camilla Nilsson, CEO och ägare av Hittaplagget.se.

Konklusionen av enkäten visade att en majoritet av deltagarna förordar en mer reglerad rea-period i anslutning till säsongsslut. 74% av de svarande är negativt inställda till fenomen som Black Friday och Cyber Monday. Rea-perioder är nödvändigt för alla, men i många av exemplen lyfts det att rean urholkar handeln och skapar en osunt förhållande till konsumtion och att vi förlorar respekten för varorna som säljs.

 

Läs pressmeddelandet här >>>