Re:newcell

Vi träffade Re:newcell för att prata om återvinning av bomull och viskosfibrer och hur idén att återanvända fibrerna i gamla kläder uppstått.

Berätta om re:newcell och hur idén att återanvända fibrerna i gamla kläder vuxit fram?

Endast en mycket liten del av alla förbrukade textilier samlas idag in och återanvänds. Samtidigt ökar textilefterfrågan starkt på grund av ökande befolkning och ökad levnadsstandard. Textilefterfrågan förväntas öka från 90 miljoner årston idag till 250 miljoner årston globalt år 2050. Samtidigt har maxkapacitet på bomull nåtts på ca 30 miljoner årston, av ett antal skäl (brist på lämplig mark, hög vattenåtgång, ökad allmän konkurrens om mark). Ökad efterfrågan och begränsad tillgång på bomull gör att textilföretag letar efter alternativa fibrer. Det främsta alternativet är fossilbaserade (såsom polyester) och detta alternativ innebär en ökad miljöbelastning. Det finns idag inga effektiva återvinningsalternativ för textiler på kommersiell skala. Det finns mekaniska processer som river sönder textilier för att utvinna fibrerna, men nackdelen med den mekaniska processen är att fibrerna slits sönder när textilierna återvinns. Detta leder till att fibrerna blir kortare och därmed svagare och kan inte återvinnas igen. Det alternativ som re:newcell arbetar med är att istället för att öka mängden fossilbaserade fibrer, öka effektiviteten i dagens bomullsproduktion genom att återföra förbrukade textilier till marknaden genom sin unika process.

Hur går hela återvinningsprocessen till?

Re:newcells teknik har potential att möjliggöra en storskalig återvinning av textilier och resulterar dessutom i textilier av mycket hög kvalitet som kan återvinnas ett flertal gånger. Återvinning sker genom en process som till viss del använder kända processer från pappersmassaindustrin och till viss del består av helt nya processer. Förbrukade textilier tas in i processen och fraktioneras till mindre delar. Därefter sker ett antal steg som avfärgar och till viss del löser upp textilierna till en slurry. Ur denna slurry extraheras icke-cellulosabaserade komponenter såsom oljebaserade fibrer och andra partiklar. Slurryn torkas sedan till re:newcells slutprodukt, som är en massa som är nära nog identisk med den konventionella dissolvingmassa som idag används för framställning av viskos och lyocell. Viktiga egenskaper såsom torrstyrka, våtstyrka och färgupptagning hos återvunna textilier producerade från re:newcells process har bevisats vara mycket goda.

Det ligger mycket forskning bakom detta projekt och inspirationen kommer bland annat från massaindustrin, berätta om det!

De forskare och ingenjörer som har arbetat med och utvecklat re:newcells återvinninsgprocess är världsledande inom cellulosaindustrin och har arbetat både akademiskt och industriellt inom massaindustrin. Med deras erfarenheter och kunskap har de kunnat se vissa liknelser mellan att behandla samt göra massa baserad på träd och återvinna cellulosabaserade textilier och har därmed tagit inspiration från massaindustrin när de har utvecklat textilåtervinningsteknologin.

Kan man återanvända alla sorters fibrer?

Re:newcell har valt att fokusera på att återvinna bomull- och viskosfibrer. Däremot finns det andra företag som tittar på att återvinna ull, polyester mfl.

Kan ni berätta om hur ni idag arbetar med något modeföretag?

Vi har idag bra diskussioner med ett flertal modeföretag. Modeföretagen ser vikten av att bli mer hållbara i sin produktion liksom att hjälpa konsumenterna att återvinna sina förbrukade kläder. Idag har exempelvis modeföretag skickat oss textilt spill från produktionen, introducerat oss för viktiga aktörer inom textilvärdekedjan och bidragit med information av vad de anser vara viktigt för att ett företag ska kunna bli mer hållbar.

Hur kan företag, utifrån ert perspektiv, göra för att bli mer hållbara?

Det finns många sätt som företag kan bli mer hållbara på, så som att minska produktionsspill, designa produkter som enkelt kan återvinnas samt förlänga livslängden på materialet som de använder i produkterna genom återvinning.