Så arbetar skovarumärket Sweek med försäljning via digitala showroom!

Som en följd av pandemin och för att fortsätta att stötta digitaliseringen av modebranschen har Stockholm Fashion District inlett ett samarbete med Touchtech där varumärken ges möjligheten att komma igång med eller utveckla sin försäljning via digitala showroom. En av dem som valde att testa konceptet var skovarumärket Sweek. Här berättar Jan Lanai, Multi Brand Nordic om sina erfarenheter av digitala showroom. 

Varför valde ni att testa digital försäljning genom SFD:s samarbete med Touchtech?
”Vi hade diskuterat hur vi skulle hantera en eventuell situation på våra säljmässor där kunderna inte skulle dyka upp pga Corona skäl.
När vi då fick höra om detta samarbete, passade det oss perfekt.”

Hur har det fungerat och vad har kunderna gett för feedback?
”Det har fungerat positivt och verkar också kunna anpassas ytterligare mot våra specifika krav.
Corona situationen blev inte som vi befarade och därför behövde vi inte använda oss av detta verktyg skarpt denna gång.
Kunderna som fick det visat för sig gav positiv respons på funktionen men hoppas ändå på att inköpen inte skall bli för digitala och utan det mänskliga mötet.”

Förändrar detta något i ert arbete framåt, på vilket sätt?
”Tekniken kommer förmodligen bli en del av vårt utbud att visa kollektion på ihop med de vanliga mötena framöver.
Vi ser också positivt på vår egna digitala utveckling i och med detta samarbete.”