SAMTYCKE TILL PERSONUPPGIFTSBEHANDLING AV KONTAKTPERSONS PERSONUPPGIFTER

Vi värnar om din personliga integritet, här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter.

SAMTYCKE TILL PERSONUPPGIFTSBEHANDLING AV KONTAKTPERSONS PERSONUPPGIFTER

Som personuppgiftsansvarig är Agenturföretagens i Sverige service AB/Association of Trade Partners Sweden/Stockholm Fashion District (”Stockholm Fashion District/Trade Partners Sweden”, vår” eller ”oss”) förpliktigad att skydda dina personuppgifter. Vårt mål är att se till att du, som kontaktperson, alltid känner dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Stockholm Fashion District/Trade Partners Sweden behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med den vid tillfället gällande lagstiftningen. Detta samtycke ger Stockholm Fashion District/Trade Partners Sweden rätt att behandla dina personuppgifter som är en nödvändighet för att upprätta kontakt mellan Stockholm Fashion District/Trade Partners Sweden och ditt bolag/din arbetsgivare. Om du inte samtycker till denna behandling av dina personuppgifter kommer därför inte en sådan kontakt mellan ditt bolag/din arbetsgivare och Stockholm Fashion District/Trade Partners Sweden kunna vara möjlig.

Vi uppmanar dig att gå in på Trade Partners Sweden hemsida för att läsa igenom vår integritetspolicy i sin helhet, www.tradepartnerssweden.se.

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER
Agenturföretagens i Sverige service AB/ Association of Trade Partners Sweden/
Postadress:
Box 3146, SE-103 62 Stockholm
Besöksadress:
Vasagatan 46, Stockholm
Kontakt:
info@tradepartners.se
+46 (0)8-411 00 22

2. ÄNDAMÅL MED VÅR BEHANDLING
Trade Partners behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
• Kommunikation med bolaget som du representerar.
• Fakturering.
• Marknadsföring av ert bolags medverkan på Trade Partners mässor.
• Publicera kontaktuppgifter på vår website och i vår Brand Guide (se punkt 4).
• Inbjudan till framtida mässor/event.

3. SAMTYCKE
I och med detta samtycke ger du oss rätt att behandla dina personuppgifter. Behandling som är baserad på ditt samtycke har du alltid rätt att återkalla när som helst. Ett sådant återkallande påverkar däremot inte lagenligheten av behandlingen, som var baserat på samtycket, innan återkallandet gjordes.

4. PUBLICERING I DISTRICT GUIDES, APP OCH WEBSITE, STOCKHOLM FASHION DISTRICT
Vissa av dina personuppgifter kan komma att publiceras i vår District Guide för Stockholm Fashion District, som en del i vår affärsrelation mellan det bolag som du representerar och oss. I vissa fall och av naturliga skäl kommer behandling av dina personuppgifter i och med denna publicering inte kunna återkallas. Vi strävar att i första hand publicera uppgifter som ej är hänförliga till en specifik person, utan till bolaget och därmed inte personuppgifter. När detta inte är möjligt eller medför svårigheter kommer personuppgifter på dig som kontaktperson i ditt bolag istället publiceras. De personuppgifter som publiceras i District Guiden är:
• E-mail
• Bolag som du representerar
• Telefonnummer
• Bilder på dig tagna i samband med aktivitet/event

Jag, som kontaktperson för mitt bolag/min arbetsgivare, samtycker till att Trade Partners behandlar mina personuppgifter i enlighet med ovan.