Svenska Köpcentrum 2017

I veckan fick vi en färsk rapport under seminariet Svenska Köpcentrum 2017 av HUI Research om hur det ser ut för köpcentrum och handelsområden i Sverige idag. Vad är egentligen sant om butiksdöden, hur ser det ut om man jämför Sverige med USA och hur har Mall of Scandinavia påverkat handeln i Stockholm?

Hittills i år har den globala tillväxten ökat med 3,1% och IMF (http://www.imf.org/) spår att det kommer att öka ytterligare något till 3,5% totalt för 2017. Sverige har haft en positiv utveckling 2016 med 3,2%. Prognosen för 2017 är något dämpad, men positiv, på 2,4%. Världen befinner sig just nu i ett osäkert politiskt läge och de etablerade partierna tappar mark. I Sverige står vi också inför en väntad räntehöjning som påverkar prognosen framöver. Vi har haft 20 år av obruten tillväxt i detaljhandeln i Sverige, men en trend är att det blir större diskrepans mellan de minst lönsamma och de mest lönsamma företagen. Vi befinner oss i ett positivt konjunkturläge och detaljhandeln fortsätter att ta marknadsandelar. E-handeln utveckling de senaste 15 åren har gått från att omsätta 4,9 mdkr 2003 till 67,7 mdkr enligt prognosen för 2017, men den totala marknadsandelen är fortfarande förhållandevis liten (6,8%, 2015).

För att läsa mer, klicka på länken:

http://www.tradepartnerssweden.se/2017/09/swedish-shopping-malls-2017/