Textile & Fashion 2030

Sveriges regering har gett Högskolan i Borås uppdraget att etablera och leda Textile & Fashion 2030 – den nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier. Målet är att stärka de goda krafter som redan finns och gemensamt säkerställa den svenska textil- och modebranschens bidrag till att de globala målen i Agenda 2030 uppfylls.

Plattformen ska placera Sverige i framkant när det gäller utveckling av textil- och modesektorn i riktning mot hållbarhet och en cirkulär ekonomi och syftar bland annat till att främja samverkan, tillgängliggöra forsknings- och utvecklingsresultat, stärka de små och medelstora företagens arbete för att uppnå cirkulärt flöde och miljömässigt hållbar utveckling och minimera miljöbelastningar i produktionen.

Svenska företag kan kostnadsfritt ansluta sig till Textile & Fashion 2030 och på så sätt få tillgång till vägledning, verktyg och kunskap som ett stöd i hållbarhetsarbetet. Läs mer om Anslutning på plattformens webbplats, där det också finns utbildande material att ta del av i Kunskapsbanken och Mediearkivet.

Det femåriga uppdraget drivs av Smart Textiles, en del av Science Park Borås vid Högskolan i Borås, i samarbete med Textilhögskolan. Plattformens huvudpartners är Swedish Fashion Council, RISE Research Institutes of Sweden, TEKO - Sveriges Textil- och Modeföretag samt Svensk Handel.

För mer information besök vår hemsida HÄR och följ oss gärna på LinkedIn HÄR för att ta del av nyheter och aktiviteter.

Länkar

Kontakt

Karta med pins

Mötesförfrågan Textile & Fashion 2030

I formuläret kan du fylla i ett önskat datum för möte och en hälsning. Kom ihåg att skriva i din mailadress korrekt för att bekräftelsen ska nå dig. Endast bekräftade mötesförfrågningar gäller.

  • MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
  • Hidden