Vinnare av Encouragement for Action-kategorin Closing the Loop

För sina banbrytande innovationer som tar oss närmare cirkulära materialflöden för textil.

Möjliggörandet av återanvändning och en cirkulär ekonomi där spill och miljöpåverkan minimerats så pass mycket att ett kretslopp finns eller upplevs som en möjlighet nära i tid. Nya affärsmodeller blir lösningen på problemet fortsatt konsumtion på ett mer hållbart sätt med respekt för råvaror, miljö och människa.

Siptex (2022)

Siptex by Sysav – Textilsortering. Siptex är världens första storskaliga anläggning i sitt slag. Den sorterar textilier efter färg och fibersammansättning med hjälp av nära-infrarött ljus, vilket gör det möjligt att hantera stora flöden och producera mängder av textil som är anpassade till olika sorters återvinningsprocesser.   

En ny länk i den textila värdekedjan. För textilåtervinning i större skala krävs jämn kvalitet och stora volymer. Dagens manuella sortering av textilier kan inte matcha marknadens behov av kvalitetssäkrade produkter. Automatiserad sortering är länken som för närvarande saknas mellan insamling och högkvalitativ textilåtervinning. Därför bidrar Siptex till ökad cirkularitet i den textila värdekedjan och stärker Sveriges position som föregångare inom innovation och cirkulär ekonomi. 

Popswap (2021)

Det svenska fashion-tech företaget Popswap låter modeälskare med en stark etisk kompass matcha utifrån stil, ungefär som Tinder. Användare skapar sin krets av modevänner och stil-tvillingar i appen och byter genom denna kläder, väskor och skor.  

”Att byta mode är inte svårt. Det är så enkelt som att ändra hur vi uppgraderar våra garderober genom att göra dem digitala och cirkulära och byta istället för att köpa nya. Mode är ett globalt språk – oavsett var vi är berättar våra kläder alltid en historia om vilka vi är och som ett språk, förändras modet hela tiden. Det är dags att släppa taget om det som inte fungerar och skapa något med mer livskraft, möjligheter, hopp och omsorg. Något som speglar hur vi vill värdera varandra och vårt hem. Det var därför jag grundade Popswap.”  – Lin Kowalska, grundare av Popswap  

Appen lanserades i augusti 2020 och har samlat en gemenskap av kunniga modeanvändare och mer än 100 000 plagg har bytts ut genom appen. Det koldioxidutsläpp som sparas av Popswap-communityt motsvarar att köra fram och tillbaka London-Berlin 1200 gånger med en medelstor bil. 

OnceMore (2020)

Textilier förtjänar bättre än att hamna på soptippar, men att återvinna textil har visat sig vara lättare sagt än gjort. Faktum är att mer än en miljon ton textil förvandlas till avfall varje år. På OnceMore vill de ändra på det. De möjliggör ett cirkulärt textilsystem genom att initiera till samarbeten genom hela värdekedjan – flytta använt tyg genom en cirkel av återanvändande, återupplivande och reducering. Efter att ha samlat in använda textilier från leverantörer återupplivar de fibern och kombinerar den med förnybar träcellulosa från Södras ansvarsfullt drivna skogar. Slutresultatet är ett OnceMore-material som gör det möjligt för producenter att skapa produkter som antingen är återvinningsbara eller biologiskt nedbrytbara – vilket sluter kretsen och minskar avfallet.  

Hållbarhet kommer naturligt för OnceMore. Skogar har varit deras levebröd i generationer. Hållbarhet för dem innebär att ta ansvar från frö till kund. De har en helhetssyn på sin skogsrådgivning, sina industriella processer och sina relationer med kunder och leverantörer. 

Deras koncernövergripande hållbarhetsmål är till exempel fossilbränslefria och kommersialiserade produkter med bättre hållbarhetsprestanda än dagens alternativ. De har även åtagit sig att förhålla sig till vetenskapsbaserade mål om att halvera våra CO2-utsläpp till 2030 samt att vara en netto-noll-producent till år 2040. 

Re:newcell (2019)

Det Sverigebaserade företaget Renewcell grundades år 2012 av innovatörer från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och är ett flerfaldigt prisbelönt hållbart teknikföretag. Företagets vision är att göra mode cirkulärt. Drapers Magazine uppmärksammade Re:newcells Circulosemed sitt Sustainable Fashion Award år 2022. Fast Company utsåg Renewcell till ett av världens mest innovativa företag år 2021. De har även blivit listade som en av det 100 bästa uppfinningarna av TIME Magazine 2020.   

Genom sin patenterade process kan Renewcell återvinna cellulosahaltigt textilavfall som exempelvis bomullskläder och omvandla det till ett nytt orört material – det som har fått namnet Circulose®.

 

Rekotex (2018)

Rekotex är en online-agentur för överblivna premiumtyger inom Europa. Deras textilarkiv är en länk mellantextilproducenter som sitter på stora överskottslager och företag som letar efter mindre kvantiteter. Genom detta skapar Rekotex en resurseffektivisering som leder vägen till en cirkulär textilindustri och främjar hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Rekotex skapades för att på ett enkelt sätt uppmärksamma den enorma mängd redan tillverkade tyger som kan användas istället för att producera nytt. Det är en enkel idé med en smart och användarvänlig plattform, så beslutet att använda tillgängliga blir ett naturligt alternativ. Rekotex vill hålla sina affärer inom Europa, detta för att vara smarta med transporter och driva på lokal produktion. Att inspirera och ge kreativa hjärnor ett smart ”verktyg” för hur man kan fortsätta göra produkter genom att använda det som redan finns.