Ett upprop för våra agenter, distributörer, leverantörer och varumärken!

Handeln med sällanköpsvaror och mycket av produktionen ute i världen står stilla. Våra agenter, distributörer, leverantörer och varumärken som arbetar med export och import befinner sig just nu i en omöjlig situation.

“Vi blir tvungna att sluta ta ut lön, men ändå fortsätta med våra arbetsuppgifter.”

Likviditeten är starkt hotad på grund av att levererade varor inte betalas. Producerade varor som är betalda kan inte levereras. Ordrar som är provisionsgrundande annulleras eller pausas. Agenter, distributörer, leverantörer och varumärken får bära stora kostnader, både för fabrikernas och huvudmännens minskade intäkter, och för kundernas sviktande betalningsförmåga. Konkurserna är ett faktum.

Trade Partners Sweden får dagligen rapporter om huvudmän som håller provisionerna inne pga att kunderna inte betalar eller att de själva behöver behålla pengarna för sin egen likviditet. Provisioner på sålda kollektioner och varor som finns i butikerna i vår kommer att frysa inne på grund av att varorna inte kommer att kunna levereras när fabriker står stilla eller leveranser inte når fram i tid. Det betyder att allt arbete som agenter, distributörer, leverantörer och varumärken lagt ned under det senaste året i princip blir oarvoderat.

Samtidigt kvarstår alla fasta kostnader.

Agenter och distributörer med provision som intäkt är sist i näringskedjan på att få betalt. Det betyder att de på grund av situationen med coronapandemin missar sin provision för redan utfört arbete. Även framtida försäljning och provisionsutbetalningar är hotade då många av våra medlemsföretag, som är mindre och mellanstora bolag, enmansbolag eller familjeföretag, inte kan träffa inköpare på vanliga forum, så som mässor och branschevent, eftersom dessa arrangeras för fler än 50 personer.

Därför behöver vi hjälp. Att hjälpa agenter, distributörer, leverantörer och varumärken att överleva så att handeln kan komma igång på andra sidan pandemin är att säkerställa att en stor del av svensk export och import som är en viktig del av Sveriges ekonomi och små och mellanstora företag finns kvar.

Läs hela uppropet här!