Days of Trade – Interior & Design i Göteborg

9–10 oktober 2023

Days of Trade – Interior & Design är en unik, inspirerande och personlig affärsmötesplats och mässa med fokus på handel och affärsrelationer. Mässan arrangeras två gånger per, denna säsong i Auktionsverket Kulturarenas vackra lokaler i Göteborg och inkluderar inredning, design och andra segment inom lifestyle.

Är du intresserad av att ställa ut på Days of Trade – Interior & Design? Kontakta projektansvarig Ebba Hultberg, ebba@tradepartners.se.

Regisrtera ditt besök här. 

Kalender