Digital juridikutbildning för dig som är eller vill bli agent

2 december 2022

När det kommer till de juridiska delarna av en verksamhet och den snåriga djungel som avtalsförhandlingar kan upplevas vara, finns det flera aspekter som är extra viktiga att hålla kolla på. Under december kommer vi att erbjuda två olika juridikutbildningar med Trade Partners Swedens förbundsjurist Anna-Karin Abdon, så att du ska få koll på allt du behöver veta om just avtal. Anna-Karin är specialiserad på agent- och återförsäljarrätt, immaterialrätt och kommersiella avtal.

DIGITAL JURIDIKUTBILDNING FÖR DIG SOM ÄR ELLER VILL BLI AGENT – SÅ UNDVIKER DU DE VANLIGASTE FALLGROPARNA

Under utbildningen går vi igenom de viktigaste grunderna i agentlagstiftningen. Vad säger lagen, vilket skydd har du som agent och vilka är dina rättigheter när det kommer till provision, uppsägning och avgångsvederlag? Du får även med dig kunskap om de viktigaste punkterna att tänka på som agent när man ingår ett agentavtal. Du får praktiska tips på vilka klausuler och skrivningar du bör ha med i ett avtal och vilka du bör undvika.

Vi avslutar självklart med en frågestund där det finns möjlighet för dig att få svar på frågor som är viktiga för just din agentverksamhet. Detta är också ett bra tillfälle för dig att träffa andra agenter och lyssna/lära från deras erfarenheter och frågor.

När: 2 december, kl. 15.00-17.00.
Pris: Utbildningen kostar 395 kr för medlemmar hos Trade Partners Sweden och 1795 kr för icke-medlemmar.

Anmäl dig till utbildningen här.

Kalender