I Stockholm Fashion District finns stor samlad kunskap om modeindustrin i Sverige. I vårt nätverk och bland de professionella aktörer som verkar utifrån distriktet finns unik kunskap, från textilleverantörernas materialkunskap till wholesale, e-handel och fysiska butiker. Stockholm Fashion District drivs av Trade Partners Sweden, en internationell handelsorganisation som bland annat är experter på att sälja eller exportera med hjälp av agenter och distributörer. Här har vi samlat de 10 vanligaste frågorna, klicka gärna vidare till Trade Partners Swedens fördjupade Kunskapsbank.

De 10 vanligaste frågorna

 • Jag är ett nystartat varumärke, hur etablerar jag mig?

  I Stockholm Fashion District kan du delta i Nordic Lab, ett laboratorium för växande företag där du får möjligheten att samla erfarenhet inför framtida utmaningar och visa din unika design. Här får du också avgörande kontakter och ett nätverk av andra start-ups eller unga företag.

  Vid Nordic Lab samlar vi experter med stark förankring i modeindustrin eller inom sitt område för att hjälpa medverkande varumärken att addera kunskap och erfarenhet till sitt företag. Erfarenheten kan sedan hjälpa till att förstärka företagets berättelse, värderingar och uttryck. Här kan nya varumärken och designers interagera med butiker, bredda sitt nätverk av inköpare samt bygga relationer med andra varumärken, agenter och säljorganisationer. Vårt mål är att skapa en plattform där vi kan bidra till att bygga globala modemärken från Norden för framtiden.

  Nordic Lab arrangeras årligen i februari i Stockholm Fashion District och efter detta avstamp är vår förhoppning att de medverkande får fortsatt nytta av nätverket och testar sina nya kunskaper under hela det kommande året.

 • Jag är intresserade av textil och tillbehör till min kollektion, hur går det till?

  I Stockholm Fashion District ryms forum för textil och tillbehör, så som knappar, dragkedjor, labels och mycket annat, för designers och inköpare till produktion. Preview Fabrics & Accessories är något så unikt som en internationell, men greppbar, kreativ textilmässa i Skandinavien. För många designers börjar den nya säsongen till lika stor del här som vid skissbordet. Inom väggarna för denna mässa ryms stor kunskap hos de experter på textila material och tillbehör som deltar. Här presenteras de nya textilkollektionerna före de internationella mässorna. Vi bjuder även in till pop up-dagar, så som Textile Day, där representanter av internationella väverier och fabriker möter Skandinaviska designers. Självklart finns alla väverier och leverantörer också presenterade i digitala showroom här på Stockholmfashiondistrict.se.

 • Jag är intresserad av hållbarhetsfrågan, hur arbetar ni med hållbarhet?

  Stockholm Fashion District är aktiva i hållbarhetsfrågan och tror att varumärkenas engagemang i kombination med nya affärsmodeller, innovationer och utveckling kommer att leda fram till en mer hållbar och mycket spännande modeframtid.

  Ett exempel på hur vi stöttar arbetet för en mer hållbar modeindustri är genom det materialbibliotek som finns kategoriserat på plats i distriktet och här på Stockholmfashiondistrict.se. På så vis är det enkelt att göra hållbara val och lätt att överblicka olika alternativ.

  I juni 2018 instiftade Stockholm Fashion District ett uppmuntranspris – Encouragement for Action – för att uppmuntra till hållbarhet och utveckling. Utmärkelsen ska ses som en uppmuntran till att fortsätta på inslagen väg. På detta sätt vill vi vara med och skapa uppmärksamhet och medvetenhet kring viktiga idéer inom hållbarhet i vår bransch.

  Alla varumärken och leverantörer på Stockholmfashiondistrict.se har möjlighet att ange vilka av de 17 globala hållbarhetsmål man arbetar med.

  Vi är aktiva i arbetsgrupper med fokus på hållbarhetsfrågan och håller därmed vårt nätverk uppdaterade. Ett sådan exempel är Swedish Shoe Environmental Initiative (SSEI), ett lärande nätverk i skoindustrin som utvecklat ett index med syfte att stötta företag att göra mer hållbara val i produktion och vid inköp.

 • Hur kan jag som butik arbeta med hållbarhetsfrågan?

  Upplevelsen från många butiker och varumärken är att kunskapen om hållbarhet ser väldigt olika ut hos konsumenten. Svaret på om en viss produkt är hållbar är komplex. Det går ofta inte att svara med ett enkelt ja eller nej. Ibland går det bra att diskutera gråskalor med en kund, så som om ekologisk bomull är bra för miljön, vilket beror på vilken aspekt man tittar närmare på – kemikalier, vattenåtgång, global uppvärmning eller något annat. I andra fall behövs ett mer svart/vitt eller enklare svar som att ”ja, det är ett hållbarare val”. Öppna gärna samtalet med en fråga till kunden för att ta reda på vad hållbarhet betyder just för denna person. När du har en uppfattning om hur påläst hen är kan du ge ett svar anpassat efter kundens kunskapsnivå och eventuella särskilda intresseområden. Samtalet är också relationsbyggande med kunden.

  Informationen från varumärket och designsidan upplevs som mycket viktig för butikspersonalen. Med fördel kan informationsbärare, så som tvättråd, tags etc., användas för att förmedla viktig information om hållbarhet, hur man ska ta hand om plagget för att det ska hålla länge och var man kan hitta mer information. Butiksledet kommer med ett starkt önskemål och understryker vikten av information från leverantören för att kunna ta hand om och informera kunden på bästa sätt.

  Förslag på fokusområden i butik

  Områden som du i butik kan fokusera på för att informera dina kunder om hur de kan bli mer hållbara:

  -Tvättråden: Ofta har vi ärvt våra tvättvanor från våra föräldrar. Se det som en del av servicen att ha koll på tvättråd och komma med råd. Utbilda din personal och erbjud skötselprodukter som noppare, steamers och annan klädvård.

  -Påsar, förpackningar och andra förbrukningsvaror: Ställ frågan: Behöver du verkligen en påse? Enligt lag ska butiker informera om plastpåsens påverkan på miljön till konsument.

  -Lär dig vad olika miljömärkningar står för som finns på produkter i din butik.

  -Skaffa kunskap om nya material och fibrer.

  -Samla länkar och information om var kunden kan hitta mer information om de vill läsa och lära sig mer.

  -Kom ihåg extrapersonalen.

  -Som mindre butik kan du ta efter de stora bolagen och göra en egen hållbarhetsredovisning. Först vid en kartläggning och uppföljning kan förbättring ske.

  -Adoptera ett eller flera av de 17 globala hållbarhetsmålen.

 • Hur regleras kampanjer och rea?

  Det finns vissa regler kring hur ordet rea får användas, hur länge en rea-period får pågå och det krävs att priset är väsentligt lägre än ordinarie pris.

  På grund av att den fria prissättningen värnas inom EU är det svårt att bestämma och styra i vilken utsträckning man får anordna kampanjer och reor. Vår rekommendation är att ta en allmän diskussion vid nya relationer mellan butik och varumärke för att diskutera hur man kan arbeta med försäljningen av produkterna.

  De allra flesta önskar kunna sälja produkter till fullpris och vill gärna undvika kampanjer i den mån det är möjligt. Kom gärna med tips och ha en öppen dialog kring försäljningen hur produkterna kan säljas till fullpris.

  Stockholm Fashion District genomför årligen en enkät om reor för att ta reda på hur ni med butik/e-handel resonerar kring reor, fenomen som Black Friday, Cyber Monday och rea i säsong och hur inställningen förändrats över tid.

 • Jag vill exportera, hur tar jag steget ut på en ny marknad?

  Många företag som säljer varor brukar ganska tidigt börja tänka på hur man ska kunna nå ut med sina varor på marknader utanför Sverige.

  Ett alternativ är såklart att man själv försöker sälja produkten i andra länder, antingen via egen e-handel eller direkt till butiker. För en hel del företag är detta ett svårt alternativ då det är för resurskrävande och man helt enkelt saknar kunskap om den nya marknaden. I detta läge kan det vara ett bra alternativ att inleda ett samarbete med en agent eller en distributör som arbetar i det land som du är intresserad av.

  Den främsta fördelen med att samarbeta med agenter och distributörer är just att de är lokalt förankrade och har bättre kunskap om den nya marknaden. Många agenter och distributörer har också ofta redan ett stort kundregister, vilket gör att det går snabbare för dig att komma in på den nya marknaden.

 • Vad är en agent eller distributör?

  Agent [Agent/Commercial Agent]
  En agent är en näringsidkare/företagare som arbetar med att främja försäljningen av huvudmannens varor. Vanligtvis tar agenten upp ordrar från kunder för huvudmannens räkning och vidarebefordrar ordrarna till huvudmannen. Huvudmannen levererar varorna och fakturerar kunderna. Som ersättning för sitt arbete får agenten provision på den försäljning som ordrarna genererar.

  Distributör [Distributor/Exclusive Distributor]
  En distributör är en näringsidkare/företagare som köper in varor från en leverantör och säljer därefter själv varorna till butiksledet/ kunden. Distributören har sitt eget lager, skickar till och fakturerar själv sin kund. Distributörens intäkter i verksamheten består av marginalen mellan det egna inköpspriset och försäljningspriset till butiken. En distributör kan även kallas för återförsäljare. En återförsäljare som har ensamrätt att inom ett bestämt område sälja leverantörens varor kallas för ensamåterförsäljare.

 • Kan man hyra konferensrum eller ha aktiviteter hos er?

  Ja! Vi älskar att inkludera nya människor och företag och ser fram emot att välkomna dig!

  Vi har två konferensrum, Small för upp till 10 personer samt Large för upp till 60 personer i biosittning. Självklart är rummen utrustade med projektor etc.

  Stockholm Fashion District är stort till ytan och utöver konferensrummen har vi fler spännande ytor för olika aktiviteter, event och utställningar.

 • Vad är det för skillnad mellan att ha showroom och delta i mässor?

  Stockholm Fashion District erbjuder showroom öppna 365 dagar om året och nyttjas som man själv önskar, men med fördelar som en logistikavdelning som tar emot paket när du själv inte är på plats, gemensamma aktiviteter för kundernas effektivitet och inspiration och mycket annat.

  Har du inte behov av ett showroom året runt erbjuder vi även gästplatser med möjlighet att skräddarsy yta och tidsperiod. Det kan vara i form av mässplats eller ett enskilt mötesrum.

 • Vad är skillnaden på kommission & konsignation?

  Kommission innebär att en säljare lämnar sina varor till en butik för försäljning till konsument. Säljaren lämnar endast varorna till butiken och säljer dem alltså inte. Butiken har rätt till provision på försäljningen till konsument. Butiken ska hålla varorna avskilda från sina övriga varor. Butiken ska även hålla den betalning som inkommer på försäljningen avskild och redovisa den till säljaren.

  Konsignation innebär att en säljare lämnar sina varor till en kund/butik. Kunden/butiken förvärvar äganderätten till varorna i anslutning till att de säljs till konsument och har rätt till den betalning som konsument erlägger för varan. Kunden/butiken ska erlägga betalning till säljaren allt eftersom varorna säljs. Kunden/butiken ska också hålla varorna avskilda från övriga varor.

Fördjupad kunskapsbank

Association of Trade Partners Sweden, som driver Stockholm Fashion District, har en gedigen kunskap baserad på över 100 års erfarenhet av internationell handel. I Trade Partners Swedens kunskapsbank för företagare har vi samlat svar på några av de vanligaste frågorna vi rådger inom.