Nordiska Textilakademin

Nordiska Textilakademin kompetensförsörjer en hållbar textil- och modebransch.

Våra 2-åriga yrkeshögskoleutbildningar är inriktade på textil- och modebranschens olika kompetensbehov – från design och kvalitet/produktion till sälj och inköp. Miljö- och hållbarhetsfrågor är centrala delar i vår utbildning. Just nu erbjuder vi 3 olika korta YH-kurser för yrkesverksamma i branschen: Cirkulär design 20 YH-poäng, Hållbarhetsredovisning & hållbarhetslagstiftning 20 YH-poäng och Hållbarhetsutvecklare 90 YH-poäng.

Kursinnehållet i våra utbildningar är direkt anpassat till arbetsmarknaden och näringslivets behov, med ett praktiskt fokus där teori varvas med praktisk kunskap. Kombinationen av teoretiskt lärande och möjlighet att praktiskt prova sina kunskaper inom Lärande i arbete (LIA) och kontinuerliga företagssamarbeten under utbildningen ger våra studerande stora konkurrensfördelar på vägen mot sitt arbete.

Sociala medier

Länkar

Kontakt

Karta med pins

Mötesförfrågan Nordiska Textilakademin

I formuläret kan du fylla i ett önskat datum för möte och en hälsning. Kom ihåg att skriva i din mailadress korrekt för att bekräftelsen ska nå dig. Endast bekräftade mötesförfrågningar gäller.

  • MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
  • Hidden