Återvinning av dun

Ett av textilindustrins stora problem idag är det massiva textilavfallet. 7,5 miljoner ton textiler beräknas årligen bli avfall, och detta visar endast siffran för Europa. Även om dun och fjädrar står för en förhållandevis liten del av den totala siffran, så utgör det i praktiken en oerhört stor mängd material som går till spillo. Dun är ett material med goda egenskaper men som tyvärr i vissa fall har tagits från djur som tvingats leva i oacceptabla förhållanden. Dålig hantering och misskötsel av djur är ett allvarligt problem i framställningen av dun. Trots EU-direktiv som ska utesluta plockning av levande fåglar så är det i vissa delar av Europa fortfarande svårt att kontrollera de s.k. plockningsbrigader som rör sig mellan olika farmer och är olagligt verksamma. Dessa faller därför under radarn och resulterar i att närmare en miljon gäss varje år blir plockade på sitt dun levande.

Det är mot denna bakgrund som cirkulära modeller blir extra viktiga. Företaget RE:DOWN fokuserar på återvinningslösningar för dun och fjäderprodukter som redan finns och grundar därmed inte sin produktion i jungfrulig råvara. Materialet kommer huvudsakligen från företag anslutna till hjälporganisationer som samlar in textilt avfall och även från partnerskap med bl.a. hotellkedjor som vill förnya sina sängkläder och lämnar in gamla dunprodukter då nya köps in.

RE:DOWN tar till vara på det insamlade materialet till det yttersta. Det använda dunet sorteras noggrant ut efter kvalitet till de produkter det anses passa bäst till och med hjälp av avancerad teknologi kan man få fram upp till 90% återvunnet dun och 10% fjäder med lika hög kvalitet som det ursprungliga. Dunprodukternas skaltextiler som omfattar ca. 30% av den totala vikten klipps ned för att sedan användas i non-woven isolering. Brustna fjädrar och dunfibrer som inte längre kan användas till stoppning mals ner och pressas med hjälp av naturligt vax till pellets (tallharts, dvs tallkåda) som används till gödning. Totalt återvinns hela 97% av det insamlade materialet och dessa processer görs med så hållbara medel som möjligt. Man använder inga kemikalier i beredningen, sterilisering av dunet görs med hjälp av höga temperaturer och tvättning sker med termalvatten som sedan passerar genom RE:DOWNs eget reningsverk. Produktionens el kommer till 30% från solenergi med målet att inom några år öka till 70% solenergi.

Sammanfattningsvis är det är ingen hemlighet att tillvaratagande av resurser som redan finns och är fullt användbara har stora positiva effekter på miljön. I en av de senare livscykelanalyserna som gjordes på RE:DOWN med fokus på vatten, ser man att vattenanvändningen minskas med 74% i produktionen av återvunnet dun jämfört med jungfruligt. Dessutom kan man med initiativ som RE:DOWN erbjuda mer konkurrenskraftigt dun med stabilare priser som inte styrs av det som annars kan påverka prissättning, så som spekulationer kring kvalitet på råvara eller fågelinfluensautbrott bland uppfödare. Effekterna blir med andra ord positiva i flera led.

Fakta:

Re:down är en cirkulär leverantör av dun för mode och andra textila produkter.

Är du intresserad av dun från Re:down? Minsta orderstorlek är 500 kg. En så kallad ”liner”, en tunnare dunjacka, består av ca 70 gram dun. En tjockare ”puffer” innehåller ca 350 gram dun.

97% av täckena och kuddarna återvinns och det är anledningen till att Re:downs dun idag endast kommer från denna typ av produkter. Vid återvinning av exempelvis jackor sjunker den procentsatsen drastiskt och genererar restprodukter som knappar, dragkedjor. Dessutom tillkommer en större arbetsinsats i och med mer sprättning. Re:downs team arbetar för att konstruera en maskin för att lösa denna utmaning.

Fjäderavfallet, vilket är väldigt näringsrikt, som blir över i produktionen blir idag till gödning som används av parkförvaltningar, golfbanor samt av ekologiska vin- och grönsaksodlare lokalt i Frankrike. Samarbete pågår även med det schweiziska bolaget Fluidsolids som är specialiserade på nedbrytningsbara biokomposit-produkter. Det malda dun-spillet fungerar då som en komponent.

Re:downs dun kan användas i alla typer av dunplagg, inredningskuddar, sovkuddar & täcken, sovsäckar samt i möbler.

Källor:

https://www.djurensratt.se/djurvanlig-konsumtion/dun-fjadrar

https://www.re-down.com/

Nyheter