Hållbarhet i modeindustrin – nuläge och framtid

Vi har pratat med entreprenörer och hållbarhetsansvariga som går i bräschen för nya material och ett helt nytt tänk kring modebranschens mest brännande frågor. Ta del av deras kunskap och insikter i artikeln nedan.

Daniel Svensson är VD och partner på Holebrook Sweden och har under många år arbetat med hållbart stickade plagg i minimalistisk design av hög kvalitet. Sandra Roos har bakgrund i forskarvärlden och en doktorsexamen i miljösystemanalys. Hon är nu Vice President Sustainability på Kappahl och ansvarar för att samordna och utveckla kedjans strategiska hållbarhetsarbete. Emil Holmström grundade år 2010 modemärket Brixtol Textiles tillsammans med Gustav Kjellander och har sedan dess arbetat målmedvetet med hållbara tyger, detaljer och trims. Jodi Everding är Vice President of Sustainability på Filippa K. Hon är ursprungligen från USA har arbetat med forskning och utveckling av tyg under större delen av sin karriär, varav de senaste åren som hållbarhetsansvarig på det svenska modemärket. Malva Carlsson arbetar som hållbarhetskoordinator på Houdini Sportswear, dock betonar hon att företaget egentligen inte ser hållbarhet som ett separat område inom verksamheten, utan som en integrerad del av allt de gör. “Eller som vi brukar säga – vi har inget hållbarhetsarbete, bara mycket jobb”, säger hon.

 

Hållbarhet är en stor fråga för alla. Vad fokuserar ni på just nu och var lägger ni mest resurser?

Malva Carlsson, Houdini Sportswear: Vi tittar mycket på vikten av att ha ett systemtänk och att ta ett helhetsgrepp när vi pratar om hållbarhet. Visst måste vi rikta ett ökat fokus på våra ansträngningar i frågan men det handlar också om att prata mer om planetära gränser och social hållbarhet för att åstadkomma positiv och regenerativ förändring. Vi måste anstränga oss mer för att ta fram ny, och utveckla befintlig, teknik som arbetar i samklang med miljön snarare än på bekostnad av den, skapa cirkulära lösningar och arbeta tillsammans med andra branschaktörer för att skapa ringar på vattnet.

Sandra Roos, Kappahl: Ett stort fokus för oss just nu är transparens och ett utökat samarbete i leverantörskedjan. Eftersom den största delen av vår miljöpåverkan återfinns i första delarna av den kedjan måste vi säkerställa att vi jobbar mot samma mål med våra leverantörer och underleverantörer, för att tillsammans ställa om till en hållbar produktion. Vårt andra huvudfokus är att hjälpa våra kunder att förlänga livslängden på plaggen de köper – klimatpåverkan per användning minskar med hälften om plaggen används dubbelt så länge.

Jodi Everding, Filippa K: Som varumärke hoppar vi inte bara på första bästa, i raden av nya material. När vi tittar närmare på dem har det oftast blandats in syntetiska eller oljebaserade material som varken går att reparera, återvinna eller bryta ner. Vi tittar noggrant på hela livscykeln för de material vi använder och frågar oss: Håller det och är det hållbart? Vad händer när det har nått livscykelns slut? Finns det några ’bieffekter’ av att använda något som tidigare inte har ingått i en textilproduktionskedja? Många nya material i textilproduktion beskrivs som biprodukter eller som att de kommer från livsmedels- och jordbruksindustrin. I dessa fall är det viktigt att se till att vi inte stör de befintliga försörjningskedjorna för livsmedel, för att skapa nya råvaror för textilproduktion och inte bidra till monokultur eller tillämpa skadliga jordbruksmetoder för att skala upp dessa. Vi bjöd nyligen in våra design- och produktteam till en workshop för att gå igenom saker att tänka på, vad gäller både befintliga och framtida material. Det existerar inget helt och hållet hållbart material, punkt. Men om du vet på vilket sätt de har störst påverkan, så kan du också börja prioritera hur du ska begränsa den. Med det sagt, så tror jag starkt på våra partners, innovationbolag såsom Renewcell och Södra, och deras arbete för att återvinna post-consumer-textilier till ny råvara – som kan tillverkas i ett slutet kretslopp tillsammans med TENCEL lyocell. Det är spännande att följa vad som kommer fram av de här återvunna materialen, som nu görs i trådform för att få en finare finish på tyget.

Daniel Svensson, Holebrook Sverige: Vårt fokus är att skapa kollektioner av hållbara material. Vi producerar alla plagg i Europa, alla våra leverantörer delar vår vision om hållbarhet och vi utbildar också både personal och återförsäljare i ämnet. Klädvård är en annan extremt viktig faktor för att förlänga en tröjas livslängd. Vi har hittat ett hållbart sätt att arbeta men är alltid öppna för förbättring.

Emil Holmström, Brixtol Textiles: Vi är alltid på jakt efter nya tyger och arbetar uteslutande med hållbara alternativ. Det känns som att vi får fin respons så fort det finns en historia att berätta om de tyger och trims som våra plagg är gjorda av.

Hur arbetar ni med nya och innovativa tyger i dag och vilket av dem tycker du är mest spännande?

Emil Holmström, Brixtol Textiles: När det kommer till innovation upplever jag att det händer mest inom trims. Ta bara våra knappar gjorda av mjölkprotein och restmaterial från tillverkningen av kirurgiska instrument.

Jodi Everding, Filippa K: Allt är en fråga om prioriteringar, både med tanke på tiderna som är och eftersom vi är ett litet företag som inte kan göra allt som vi egentligen skulle vilja. Vår prioritering ligger därför på spårbarhet för att få en ännu bättre bild av var vår påverkan är som störst samt att få tillgång till bättre data. Vår största miljöpåverkan återfinns i de första delarna av värdekedjan, vilket gör det komplicerat eftersom det är svårt att få full transparens rakt igenom hos våra leverantörer och då valen de gör ligger bortom vår fulla kontroll. Vad vi däremot kan göra är att styra våra inköp mot material med lägre påverkan samt arbeta med leverantörer som erbjuder oss full insyn i sina egna leveranskedjor och arbetar för att minska sin egen påverkan. Det begränsar både vilka fibrer och leverantörer vi använder och vi har både KPI:er och interna verktyg för att hjälpa oss i val av tyger inför varje ny säsong. Vi försöker hålla nere antalet leverantörer, detta för att undvika att ordrarna blir alltför små. Med större kvantiteter från färre leverantörer blir det lättare att fokusera och även få mer att säga till om, där vi bygger långsiktiga relationer för att stötta de som jobbar aktivt med att minska sin påverkan.

Daniel Svensson, Holebrook Sverige: Vi har plockat bort en lång rad kemikalier i våra plagg och fortsätter hålla ögonen öppna för nya hållbara material. Vi ser också till att dela med oss av dem till våra producenter för att tillsammans se om det kan göras bättre. Det känns som att utbudet av innovativa textilier ökar, vilket känns spännande och något vi hoppas se fortsätta.

Malva Carlsson, Houdini Sportswear: När vi arbetar med olika innovationsprojekt, utveckling av fibersammansättningar och nya tyger eller att förbättra befintliga kvaliteter och produktionsmetoder, utgår vi alltid från våra interna cirkulära ’principer’, produkternas prestanda och hållbarhet. Detta arbetssätt är bra för att vidga vyerna och inte slå oss till ro utan att utmana oss själva att ta fram bättre lösningar. Ett exempel från alldeles nyligen var när vi, tillsammans med Polartec, utvecklade Power Air Lightweight. Det är ett på samma gång väldigt tekniskt och lätt fleecetyg som är konstruerat för att förhindra att mikrofibrer frigörs fast utan att kompromissa med funktionaliteten. Det är gjort av återvunnen och återvinningsbar polyester och har alltså en cirkulär livscykel. Med andra ord ett tekniskt fleecetyg på hög nivå som är både cirkulärt, som inte skapar något avfall – jag skulle vilja kalla det banbrytande. Precis som med våra övriga innovationer har vi delat den med ’open source’.

Sandra Roos, Kappahl: Kappahl fasade ut konventionell bomull under 2020 en fibertyp som kommer med stora utmaningar, både vad gäller social och miljömässig hållbarhet. Det som sätter störst avtryck nu är infärgningsprocessen, så att använda tyger av hållbart infärgade fibrer är det viktigaste steget vi kan ta. Vi började 2022 med en kollektion från vårt varumärke kay/day. Det mest spännande med hållbarhetsarbetet för mig är att ta del av dokumenterade resultat på att vi verkligen har förbättrat oss.

Vilken typ av stöd skulle ni som varumärke vilja få för att öka användningen av materialinnovationer i ert sortiment – från branschkollegor, branschorganisationer och lagstiftning?

Jodi Everding, Filippa K: Jag hade gärna sett stöttning från regeringshåll för att stävja användningen av syntetmaterial genom höjda skatter. Polyester är väldigt billigt att tillverka men då räknar man inte med kostnaden för miljön – avfall från mikroplast och energin och kemikalierna som krävs för att tillverka det, samt att det inte sönderfaller på 200 år. Jag skulle också gärna se subventioner för plagg gjorda med återvunnet material. Det måste till bättre stöd och subventioner för att öka sortering, reparation och återbruk av gamla plagg. Där kommer vi tillbaka till spårbarheten, där det krävs korrekt information om varje plagg samt vilka färgämnen och kemikalier som har använts vid tillverkning, detta för att kunna redovisa det vid återvinning. Det finns fortfarande en ovilja och brister tidigt i värdekedjan, vilket gör att vi i de flesta fall inte kan känna till garnleverantören (Tier 3) eller producenten av råmaterialet (Tier 4). Om vi får lagstiftning på plats som kräver full transparens i värdekedjan, får vi tillgång till all information vi behöver för att underlätta återvinning från textil till textil. På så sätt kan vi också samla in mer tillförlitlig data genom hela vår värdekedja och för att ha möjlighet att implementera riktade insatser för att minska vatten – och energianvändningen i de olika textiltillverkningsprocesserna.

Daniel Svensson, Holebrook Sverige: Samarbetet och kommunikationen mellan företag och slutkund behöver bli starkare. I slutändan är det kunden som gör ett aktivt val att köpa produkter som är hållbart producerade med hjälp av innovativ teknik. Branschen behöver bli tydligare om hållbarhet och vilken skillnad kundens val gör. Vi arbetar ständigt med det här, utbildar konsumenterna – och det är tillsammans med dem som vi kan göra skillnad.

Malva Carlsson, Houdini Sportswear: För att alla ska gå åt samma håll är det viktigt med stöd för att få till en bättre samverkan och en större kunskapsdelning. Genom att arbeta tillsammans och dela nya innovationer som open source, kan förändringar gå mycket snabbare. Det är avgörande att både företag och beslutsfattare ser både möjligheter och skyldigheter att ta vara på planeten och då behöver vi få lagstiftning på plats som gör det både enkelt och lönsamt att fatta rätt beslut som jobbar med och för miljön.

Sandra Roos, Kappahl: Jag saknar helhetsperspektivet i diskussionen om modebranschens väg mot att bli en hållbar industri. Lagstiftningen ställer allt hårdare krav på att all hållbarhetskommunikation till konsumenter ska vara holistisk och ta hänsyn till hela livscykelperspektivet. Jag tycker att det är viktigt att även forskningsfinansiärer, materialforskare och utvecklare, vid sidan av branschen och lagstiftare, börjar se till att materialinnovationerna faktiskt även uppfyller kraven på förbättrad hållbarhetsprestanda i ett livscykelperspektiv.

Emil Holmström, Brixtol Textiles: Tyg- och trimleverantörer producerar och utvecklar utifrån efterfrågan. Med det sagt skulle en strängare lagstiftning tvinga alla varumärken, stora som små, att arbeta och producera mer medvetet.


Stockholm Fashion District arrangerar bland annat Nordic Fabric Fair. När du besöker den eller andra tygmässor, vad skulle du vilja se mer av?

Emil Holmström, Brixtol Textiles: Ett bredare spann på utställarna. Visst, vårt team letar efter nya tyger, trims och innovationer – men vi vill också bli inspirerade.

Sandra Roos, Kappahl: Vad som verkligen skulle imponera på mig skulle vara om utställarna skulle tillhandahålla ett ‘komplett faktapaket’ som påvisar kvantifierade, verifierade minskningar av miljöpåverkan samt specifikationer av kvaliteten för att uppskatta den tekniska livslängden. Fortsättningsvis, att även tillhandahålla full transparens i alla delar av värdekedjan från fiberproduktion till garnspinning, färgning och tygtillverkning – detta för att säkerställa goda arbetsförhållanden. Det skulle vara något!

Daniel Svensson, Holebrook Sverige: Ännu mer material och kvalifikationer kring hur plaggen ska ges en lång livslängd. Det skulle gå hand i hand med vår slow fashion-filosofi.

Malva Carlsson, Houdini Sportswear: Vi är ständigt på jakt efter nya alternativ som inte kompromissar med cirkularitet, prestanda och miljöpåverkan och det är något som vi gärna skulle vilja se mer av.

Jodi Everding, Filippa K: Jag tycker att den typen av mässor är jättebra i och med det smidiga att kunna göra inköp av färdiga textilier, men jag hittar mer inspiration på mässor som visar upp flera olika nivåer i leverantörskedjan, såsom garntillverkare och startups som erbjuder nya eller cirkulära affärsmodeller.

Vad är det mest spännande för 2023 när det kommer till nya och innovativa tyger och materialinnovationer?

Sandra Roos, Kappahl: Jag tycker det är väldigt spännande med utvecklingen av biobaserade material. I en hållbar framtid kommer förnybara resurser att behöva användas för både material- och energiproduktion. Även all spännande utveckling av nya infärgningstekniker, även för cellulosamaterial, som exempelvis en sprayfärgningsteknik från Imogo. Det är något som har potential att ge stora, verifierbara minskningar av miljöpåverkan.

Malva Carlsson, Houdini Sportswear: Vi har mycket spännande saker på gång. När det gäller materialinnovationer är det en ständigt pågående resa att fortsätta utvecklas i sitt miljötänk. Vi har exempelvis mycket att lära av biomimik och att titta på naturens fyra miljarder år av innovation som skulle kunna bidra med lösningar för oss att designa smartare material, lösningar och system.

Daniel Svensson, Holebrook Sverige: Förändringen i konsumentbeteende och vilken skillnad det gör att välja ett hållbart plagg designat enligt slow fashion-principer. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med hållbara material och ansvarsfull tillverkning likväl som vi hoppas, och är säkra på, att alla som köper våra tröjor under 2023 kommer att bära dem i många år framöver.

Emil Holmström, Brixtol Textiles: Vi kan se – och hoppas se ännu mer av – mindre och lokala leverantörer, inom både tyger och plaggproduktion.

Jodi Everding, Filippa K: Jag tycker att Natural Fiber Weldings MIRUM-tyg är ett stort steg framåt som det första helt växtbaserade alternativet till läder. Fram tills nu har det känts som att alla ’veganska läder’ som har kommit ut på marknaden har innehållit plast eller oljebaserat innehåll. Det känns också spännande med LanzaTech och Fairbrics tekniker som kan förvandla CO2 till nya textilier, även om jag inte riktigt uppskattar att vi får ut mer polyester i världen. Men det som gör mig allra mest exalterad är att få in regenerativt jordbruk i modets värdekedja. En “innovation” för branschen som har funnits i tusentals år. Regenerativt jordbruk är inte helt självklart särskilt skalbart och inte heller anpassar det sig till modets pressade tidsscheman – men det ser jag snarare som positivt! Om modemärken kan se fördelarna med att köpa in material från bönder som använder regenerativa metoder måste de vara redo att hantera sin inköp på ett annat sätt och förhoppningsvis också minska volymen på produktionen. Detta innebär att varumärken måste sakta ner och skapa långsiktiga partnerskap ända ner på gårdsnivå, som kommer att gälla i åratal över säsonger med både hög och låg avkastning. Det är först då vi når full transparens till gårdsnivå och saker hamnar i rätt sammanhang, där lokala förhållanden runt de platser där bomullen odlas eller fåren betar är de som gäller. Det innebär också att ha andra förväntningar på prissättning och en annan syn på “risken” med att förbinda sig att köpa in volymer av råvaror på längre sikt. Viktigast av allt, det betyder att modemärken kan skapa en relation med den högsta nivån i sin värdekedja – bönderna! Då även dela med sig och ta till sig av erfarenheter från människor som har förvaltat marken och minskat sitt avtryck på ett naturligt sätt under tusentals år.

 

På bilden ovan: Sandra Roos, Malva Carlsson, Jodi Everding, Emil Holmström & Daniel Svensson

 

Nyheter