Vi presenterar Etiska rådet, Encouragement for Action

Begreppet ”hållbarhet” har på sista tiden använts så flitigt och i så bred mening att det nästintill har förlorat sin betydelse. Nästintill allt kan numera benämnas och beskrivas som hållbart, verkar det som. Den här utvecklingen har väldigt farliga konsekvenser, då både branschverksamma och konsumenter kan få svårt att skilja agnarna från vetet, och det blir svårt att skilja faktiska hållbarhetsinitiativ från mer ytliga sådana.

Av den här anledningen har Encouragement for Actions (EfA) etiska råd under 2021 utökats med tre nya medlemmar: Elin Larsson, programchef på RE: Source, Camilla Modin Djanaieff, grundare och VD för Modin Communication samt Hanna Wittrock, lektor i textilt management vid Textilhögskolan i Borås. Vårt uppdrag är att motarbeta synen på hållbarhet som en trend bland många. Rådets uppgift är att garantera att EfA inte bidrar till ytterligare ”greenwashing”. Vi gör det genom en kritisk granskning och värdering av de nominerade bidragen.

Etiska rådets arbete utgår från två grundläggande principer: Dels en holistisk förståelse av mode, som kort kan sammanfattas som att alla delar av tillvaron bör betraktas som sammanlänkade. Varje hållbarhetsinitiativ granskas ur flera olika perspektiv, för att nå en så fullständig och komplett förståelse som möjligt. Dels utgår rådets arbete från vetenskaplig information som ständigt måste vara uppdaterad. Kunskapen om vad som är mest effektivt för att stävja modets negativa effekter på klimat och miljö utvecklas ständigt, och rådets arbete utgår därför från de senaste forskningsrönen och mest uppdaterade idéerna.

Etiska rådet genom

Philip Warkander

Lektor i modevetenskap, Lunds universitet

Ordförande, etiska rådet

 

Nyheter