Swedish Shoe Environmental Initiative (SSEI)

Initiativet till SSEI (Swedish Shoe Environmental Initiative) kommer från den svenska skobranschen och nätverket startades 2012.

Målet med projektet är att skapa ett verktyg som ska underlätta för det enskilda företaget att producera sina skor på ett mer hållbart sätt; ett hållbarhetsverktyg för design och produktutveckling bestående av ett index. Verktyget ska kunna tillämpas vid tillverkning, inköp och på sikt även för kommunikation till slutkonsument. Projektet ska även vara kunskapsbyggande för de företag som arbetar med produktion av skor och öka medvetenheten kring hur man arbetar hållbart.

Intresserad av ett medlemskap i nätverket? Kontakta oss gärna.

Länkar

Kontakt

Mötesförfrågan Swedish Shoe Environmental Initiative (SSEI)

I formuläret kan du fylla i ett önskat datum för möte och en hälsning. Kom ihåg att skriva i din mailadress korrekt för att bekräftelsen ska nå dig. Endast bekräftade mötesförfrågningar gäller.

  • MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
  • Hidden