Teko

TEKO är bransch- och arbetsgivarorganisationen för svenska textil- och modeföretag.

Stöd och service till medlemsföretag
Vi företräder branschen både nationellt och internationellt i alla frågor av gemensamt intresse för den svenska tekonäringen, dess företag och produkter. Huvuduppgiften är att stödja och ge service till medlemsföretagen inom bland annat arbetsgivarfrågor, miljö & hållbarhet, handel och export,forskning & utveckling immaterialrätt samt logistik. Rådgivning, förhandlingsstöd, utbildning och information sker genom TEKO:s helägda bolag TEKO Service AB som i dessa frågor även samarbetar med Teknikföretagens Service i Sverige AB genom ett samarbetsavtal.

För att veta mer, klicka här!

Länkar

Kontakt

Mötesförfrågan Teko

I formuläret kan du fylla i ett önskat datum för möte och en hälsning. Kom ihåg att skriva i din mailadress korrekt för att bekräftelsen ska nå dig. Endast bekräftade mötesförfrågningar gäller.

  • MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ
  • Hidden