Nominera hållbart mode i Encouragement For Action 2020!

Det prestigefulla hållbarhetspriset Encouragement for Action öppnar nu nominerings-förfarandet för 2020. Intresset för priset som vill uppmuntra och inspirera till en mer hållbar modeindustri är fortsatt stort och i jurygrupperna återfinns flera nya namnkunniga personer tillsammans med tidigare experter och jurymedlemmar.

Vinnarna presenteras av Stockholm Fashion District i en ceremoni i samband med Fashion Week Trade som går av stapeln den 10-15 augusti 2020.

Det lyckade förfarandet med en nominering öppen även för en intresserad konsument återkommer för en spännande dynamik där modebransch och konsument får mötas och nominera sina favoriter.

Vi tror att uppmuntran och goda exempel inspirerar fler att i en snabbare takt utvecklas och erbjuda nya hållbara tjänster och produkter. Vi vet att utmaningarna i modebranschen ännu inte är lösta, men ser också att ingen är ensam med dessa utmaningar. Industrin, liksom konsument, kommer att fortsätta bana nya vägar framåt och det är dessa pionjärer vi vill prisa och uppmuntra. Kläder är en basvara, men också ett sätt att uttrycka sig själv. Däremot ser vi ett brådskande behov av att bygga en hållbarare garderob.” säger Janike Eleby, Head of Communication, och projektledare tillsammans med Gunilla Grübb, Head of Public Relations, Stockholm Fashion District.

Vi befinner oss just nu vid en dramatisk brytpunkt där både traditionella konsumtionsmönster och gamla affärsmodeller utmanas. Regelbundet nås vi numera av oroväckande nyheter om klimatförändringarnas negativa påverkan på miljön. Men, det finns också en mer hoppfull och inspirerande sida – i takt med att alltfler blivit medvetna om situationen utvecklas också nya lösningar och idéer för ett mer hållbart mode. Modebranschen är en av de industrier med störst miljöpåverkan, vilket gör att de innovationer som utvecklas och får spridning här på kort tid kan göra stor skillnad. Därför är initiativ som Encouragement for Action viktiga: det handlar både om att sätta fokus på de positiva exemplen, men också om att sprida ny kunskap.”, säger Philip Warkander, lektor i modevetenskap, Lunds Universitet och ordförande i det etiska rådet för Encouragement for Action.

Nominera här: Encouragementforaction2020.confetti.events