Nominera hållbart mode i Encouragement For Action 2020

Det prestigefulla hållbarhetspriset Encouragement for Action öppnar nu nominerings-förfarandet för 2020. Intresset för priset som vill uppmuntra och inspirera till en mer hållbar modeindustri är fortsatt stort och i jurygrupperna återfinns flera nya namnkunniga personer tillsammans med tidigare experter och jurymedlemmar.

Vinnarna presenteras av Stockholm Fashion District i en ceremoni i samband med Fashion Week Trade som går av stapeln den 10-15 augusti 2020.

Det lyckade förfarandet med en nominering öppen även för en intresserad konsument återkommer för en spännande dynamik där modebransch och konsument får mötas och nominera sina favoriter.

Vi tror att uppmuntran och goda exempel inspirerar fler att i en snabbare takt utvecklas och erbjuda nya hållbara tjänster och produkter. Vi vet att utmaningarna i modebranschen ännu inte är lösta, men ser också att ingen är ensam med dessa utmaningar. Industrin, liksom konsument, kommer att fortsätta bana nya vägar framåt och det är dessa pionjärer vi vill prisa och uppmuntra. Kläder är en basvara, men också ett sätt att uttrycka sig själv. Däremot ser vi ett brådskande behov av att bygga en hållbarare garderob.” säger Janike Eleby, Head of Communication, och projektledare tillsammans med Gunilla Grübb, Head of Public Relations, Stockholm Fashion District.

Vi befinner oss just nu vid en dramatisk brytpunkt där både traditionella konsumtionsmönster och gamla affärsmodeller utmanas. Regelbundet nås vi numera av oroväckande nyheter om klimatförändringarnas negativa påverkan på miljön. Men, det finns också en mer hoppfull och inspirerande sida – i takt med att alltfler blivit medvetna om situationen utvecklas också nya lösningar och idéer för ett mer hållbart mode. Modebranschen är en av de industrier med störst miljöpåverkan, vilket gör att de innovationer som utvecklas och får spridning här på kort tid kan göra stor skillnad. Därför är initiativ som Encouragement for Action viktiga: det handlar både om att sätta fokus på de positiva exemplen, men också om att sprida ny kunskap.”, säger Philip Warkander, lektor i modevetenskap, Lunds Universitet och ordförande i det etiska rådet för Encouragement for Action.

Nominera här: Encouragementforaction2020.confetti.events

De fyra kategorierna i Encouragement for Action 2020 är:

closing the loop

Återanvändning där spill/påverkan minimerats så pass mycket att ett kretslopp finns eller upplevs som en möjlighet nära i tid. Nya affärsmodeller och sätt att göra affärer på blir lösningen på problemet fortsatt konsumtion på ett mer hållbart sätt med respekt för råvaror, miljö och människa. fashion retail talks sustainability Att använda det digitala eller fysiska mötet med kunden till uppmuntran för konsument att välja hållbar konsumtion. Sälj ska  betyda omtanke om kunden och alla led ska med på resan mot ett hållbarare konsumtionssamhälle.

fashion tech

Digitala och tekniska framsteg som lett till eller inom en nära framtid kommer att leda till en positiv hållbar förändring. Vi uppmuntrar den/de som med ny teknik hittat lösningar och sammanlänkat mode med ny teknik. Tech står för utveckling och vikten av att våga vara visionär och bereda väg för andra.

value-bearing sustainability

Hållbar värdering som har tagit en produkt eller ett varumärke ut på världsmarknaden med sin berättelse. Genom att våga lyfta frågan (eller lösningen) om hållbarhet finns detta ämne i vårt medvetande, både för konsumenten och i varumärkets fortsatta utveckling.

Kontakt
Gunilla Grübb, Head of Public Relations, Stockholm Fashion District,
+46 70 209 30 57, gunilla@stockholmfashiondistrict.se

Janike Eleby, Head of Communication, Stockholm Fashion District,
+46 70 307 85 59, janike@tradepartners.se

Bakgrund


Stockholm Fashion District har bjudit in andra viktiga organisationer och intressenter för att tillsammans sluta upp och ge uppmuntran till värderingsbaserad kommunikation, hållbara affärsmodeller, ny teknologi och dem som föredömligt använder butiksgolvet som plattform för kommunikation till konsument. Tillsammans tilldelar vi selekterade företag och varumärken ett erkännande för en prestation som kan vara en produkt, ett projekt eller motsvarande. Utmärkelsen ska också ses som en uppmuntran till att fortsätta på inslagen väg. På detta sätt vill vi vara med och skapa uppmärksamhet och medvetenhet kring viktiga idéer inom hållbarhet i vår bransch. I augusti presenteras de nominerade och därefter delas Encouragement for Action ut till respektive kategorivinnare i modebranschen för första gången.

Om Stockholm Fashion District


Stockholm Fashion District är ett kreativt, levande och innovativt distrikt för den svenska modeindustrin. Distriktet verkar som ett nav för affärer och kreativitet med showroom, mässor, inköpsdagar, produktion, pop up-event, utbildningar och utveckling av modebranschen. Stockholm Fashion District är ett branschinitiativ. Initiativtagare till modedistriktet är Association of Trade Partners Sweden, tidigare Agenturföretagen, tillsammans med modebranschen där handelsorganisationen står för branschens perspektiv gentemot hyresvärden och andra intressenter.

Pressmeddelanden