Experten: Här är det senaste om Textile Strategy och den kommande EU-lagstiftningen

Vi möter Mauro Scalia, Director Sustainable Businesses på Euratex, för mer om vad som händer i Bryssel – och hur det kommande valet kan förändra allt.

Under en halvdag i slutet av augusti arrangerades Transformation Conference i Stockholm Fashion District, där flera av mode- och textilbranschens mest brännande ämnen avhandlades. Först ut av talarna, och som satte tonen för resten av dagen, var Mauro Scalia från Euratex. Euratex (The European Apparel and Textile Confederation) som organisation arbetar med att tillvarata den europeiska textil- och konfektionsindustrins intressen och Mauro delade med sig av en lägesuppdatering med det senaste från Bryssel om den kommande EU-lagstiftningen och EU:s så kallade Textile Strategy.

– Jag fokuserade på den tvingande delen av strategin. Inte bara det som vi arbetar med nu, som är mer av en vision, utan det mer konkreta, det rättsligt bindande ansvaret som kommer att komma, berättade han för oss efteråt. Det här kommer att ske genom åtminstone 16 lagar i form av rättsligt bindande akter. På scenen tog jag även upp hur lagstiftningen kommer att påverka vilka val som kommer göras av produkter med det så kallade ’green claims’ (The Green Claims Directive proposal, en del av det tredje paketet av förslag som rör cirkulär ekonomi och en del av the European Green Deal, reds. anm.) samt insamling, sortering och återvinning av textilavfall.

Hur ser tidsramen ut? Vad kan vi förvänta oss under hösten?

– Det är svårt att svara på exakt. Vi vet att mandatet för den här EU-kommissionen löper ut nästa sommar, så nu tickar klockan, med mindre än ett år kvar att slutföra saker. För den viktigaste delen av lagstiftningen, såsom ’ekodesignen’, ser vi framför oss att de sista pusselbitarna läggs om ett år. Det är också möjligt att vi kommer att ha liknande lagstiftning även för specifika produkter i form av en lista över olika parametrar i designen av produkter. Där kan man se framför sig att det får full effekt för branschen om tre år. Om förhandlingarna om alla detaljer däremot inte hinner slutföras, så kan det skjutas upp till nästa kommission. Vad gäller andra viktiga delar av lagstiftningen, som förväntas komma om tre år, kan vi däremot se det få genomslag för branschen redan nu snart. Även om lagstiftningen kommer att ge tillräckligt med tid åt de olika delarna av värdekedjan att anpassa sig, kan vi se att så fort de viktigaste kriterierna för att definiera saker, såsom ’hållbarhet’ eller ’återvunnet innehåll’, är beslutade, kommer det börja hända saker i branschen. Det här gäller inte minst för stora varumärken.

— Kärnfrågan här är när allt detta kommer att vara bekräftat, svart på vitt, på samma sätt som när de viktigaste delarna av Digital Product Passports kommer att stå skrivet i sten. När det är gjort kommer de berörda parterna, särskilt de stora varumärkena som sagt, att ändra på sig. All den här information finns på vår sajt och vi delar den också på Euratexs LinkedIn. En annan intressant sak här är att den obligatoriska insamlingen av kasserade textilier, EPR (Extended Producer Responsibility) och systemet för att ta ut en avgift från tillverkare, varumärke och återförsäljare, nu har bekräftats från och med den 1 januari 2025. Det här kan ha en påverkan redan inom ett år.

Hur kan nästa sommars val påverka saker och ting?

– En väldigt bra fråga. Det blir ett nytt EU-parlament och medlemsländerna kommer att föreslå en ny kommission, en ny chef för kommissionen och en ny kommissionär för var och ett av ministerierna. De kommer att lägga fram ett program som parlamentet måste godkänna. Om vi får ett parlament som lägger stor vikt vid hållbarhetsfrågor, så kommer de naturligtvis förvänta sig att den nya kommissionen kommer att driva punkterna i The Green Deal framåt. Om vi däremot får ett parlament som fokuserar mer på de ekonomiska problemen i samhället, med alltifrån den höga inflationstakten och stigande levnadskostnader, kan det resultera i olika kompromisser. Man kan också se att de skulle kunna bli tvungna att hitta lösningar som rör både hållbarhet och de ekonomiska utmaningarna. I dag finns det inget som tyder på att prioriteringsordningen skulle ändras, eftersom klimatförändringarna verkar stå stadigt som en prioriterad fråga på europeisk nivå. Vad vi däremot kan komma att se är begränsningar, justeringar eller kompromisser som kommer till utifrån våra samhällsutmaningar.

Om du skulle välja en enda sak som har störst påverkan för branschen här, vad skulle du välja?

— Den del som rör ekodesignen. Det är den enda lagstiftningen, såvitt vi vet nu, som kommer att ha fastslagna minimikriterier över hela världen och som alla aktörer behöver följa för att få sälja sina produkter inom EU. Det kommer att ställas krav på tillvägagångssätten som används och att dela med sig av information – och det är den överlägset mest avancerade lagstiftningen.

Vilken del av värdekedjan kommer att påverkas mest?

– Hela, förklarar Scalia. Varumärkena måste designa produkterna för att uppfylla de här olika parametrarna och leverantörerna måste tillmötesgå dessa krav. En varas pris är vad allt kommer ner till, och den kan komma att förändras i vissa fall. Man kan också föreställa sig att ju mer en produkt redan är designad med vissa hållbarhetskriterier i åtanke, desto mindre kan den komma att påverkas. Om den redan tillverkas enligt vissa kvalitetsstandarder behöver skillnaden inte bli så dramatisk. Andra typer av produkter, exempelvis de som är tillverkade av lägre kvalitet, kommer få det tuffare. De kommer behöva produceras annorlunda för att vara förenliga med den här nya kravställningen.

Vad vill du komma med för uppmaningar till branschen, för att vara förberedda?

– Jag kan berätta vad vi har på vår agenda. Här handlar det först och främst om att förena de ekonomiska utmaningarna med hållbarhetsprioriteringarna. Vi vill ha båda. För oss handlar det inte om antingen tillväxt, ekonomisk konkurrenskraft eller hållbarhet. Vi behöver alla. På så sätt möter vi övergripande samhällsutmaningar och skyddar miljön, ser till sätta människor i jobb och att företagen når tillväxt under rättvisa villkor. Vi hoppas också se en ökad efterfrågan för hållbara produkter, både inom och utanför EU – hållbarhets- och miljöutmaningarna är globala och inte bara europeiska. I dagsläget kan det se ut som att det bara är Europa som verkar lägga så stor vikt vid de här frågorna, vilket är något som bör – och med stor sannolikhet också kommer att – komma även till andra delar av världen.

Låt oss hoppas.

– Ja. Och vi vill även att europeiska företag ska dra nytta av en sådan typ av global efterfrågan för hållbarhet. Samtidigt måste vi också driva på i många andra frågor, för lägre energikostnader och tillgången till kvalificerad arbetskraft. Det här är bara några av punkterna som blir viktiga att jobba med under de kommande åren.

När du träffar företrädare för branschen, vad får du för reaktioner? Förväntan? Oro?

— Jag skulle säga att det är en kombination. När vi tittar på branschen finns det många aktörer som redan satsat på hållbarhet under mycket lång tid för att sticka ut från sina konkurrenter och kunna motivera att sätta en högre prislapp. Dessa ser förstås en möjlighet att växa i och med de förändringar som vi nu kommer att se. Andra är betydligt mer oroliga. Man ska komma ihåg att vi befinner oss i en situation med alltför höga energipriser i Europa – betydligt högre än i övriga delar av världen – vilket naturligtvis påverkar tillverkningsindustrin. Vi har också flera utmaningar kopplade till inflationen. Alla kan inte investera i hållbarhet och betala mer för mer medvetet framtagna produkter i det här läget. Så, visst finns det farhågor, men också en förväntan att se hur hela den här processen kommer att fortskrida.

Vad är det enskilt viktigaste att hålla koll på här framöver?

— Jag vill ytterligare betona ekodesign-delen eftersom det, som sagt, handlar om produkters egenskaper, men också om dataöverföring i och med det digitala produktpasset. Det här skapar i sin tur nya möjligheter i hållbarhetsarbetet i och med den kommande lagstiftningen. Det här är därmed bland det mest spännande och utmanande i vår bransch just nu, och väl värt att följa.

Nyheter