Om svensk Ull

Australien, Kina, Polen, Italien, Rumänien, Tunisien och slutligen Sverige – detta utgör en sträcka på ca. 24 000 km och är ingen ovanlig typ av försörjningskedja för en ullprodukt. Idag slängs upp till 70% av all svensk ull, ofta som en biprodukt från köttindustrin. Enligt Axfoundation importerades 2019 hela 1650 ton ull från världen över, samtidigt tillvaratogs endast 37% av de 1200 ton ull som årligen faktiskt produceras i Sverige.

Ull är en biobaserad och förnybar proteinfiber med unika egenskaper som i sig ger hållbara effekter. Den hjälper naturligt till att reglera kroppsvärme, transportera fukt samt är doft- och fläckresistent. Ullen är ockdå antibakteriell, flamhärdig, smutsavvisande, självrengörande och kräver inte lika många tvättar som andra material – vädring av ullplagg räcker oftast gott och väl. Ull i sin rena form är nedbrytbart inom några månader till ett år och kan avge riklig näring till jorden ifall den sprids ut i naturen. Till skillnad från många andra material gör ullens unika egenskaper att kemikalier som PFAS och biocider inte behöver tillsättas under beredning vilket i sin tur leder till mer cirkulära materialflöden.

Genom sina initiativ till svensk ull och lokal produktion har bland annat företagen A New Sweden och Filippa K kunnat sänka försörjningskedjan till en femtedel av vad den normalt är. Detta ger både positiv inverkan sett till koldioxidavtryck och i att kunna säkerställa levnadsstandarden för de djur som ullen tas ifrån då Sverige har de högsta djurskyddskraven i världen med strikta restriktioner på hur djuren ska vårdas.

Filippa K startade år 2020 ett projekt tillsammans med Axfoundation, en satsning som fick namnet The Swedish Wool Initiative vars vision bland annat slår fast att 0% av svensk ull ska gå till spillo. I projektet arbetade Filippa K med Ullkontoret på Gotland som köper in och säljer ull från svenska gårdar i större skala och i sin tur förser företag med tjänster som tvättning, torkning och pressning av ullen, processer som vanligtvis sker i länder som Kina.

Idag råder det brist på marknadsförutsättningar för att göra svensk ull tillgänglig i industriell skala. Det kommer krävas samarbete och praktiska lösningar längs med värdekedjan för att skapa de förutsättningar som krävs för en mer storskalig och etablerad ullproduktion i Sverige. Men med industrins redan höga efterfrågan på förnybara och mindre resurskrävande materialkällor så kan ullen, ett material vi använt i alla tider, åter få en plats i rampljuset bland andra cirkulära fibrer vi ser blir allt populärare idag.

Vill du veta mer om svensk ull och samarbeten?

Ullkontoret:
http://www.ullkontoret.se/ULLKONTORET/Start.html

Axfoundation och The Swedish Wool Initiative:
https://www.axfoundation.se/projekt/swedish-wool-initiative

Filippa K och deras arbete med svensk ull:
https://www.filippa-k.com/en/recent-efforts/the-story-of-swedish-wool

A New Sweden:
https://sv.anewsweden.com/pages/why-buy-wool


Foto: Victoria Bilsborough

Nyheter