Textile Fashion Center 10 år

Textil Fashion Center firade förra veckan tioårsjubileum i Borås. I en omvandlad textilfabrik ligger  Textil Fashion Center som inhyser Textilhögskolan, Högskolan i Borås, Nordens Textilakademi, Science Park, Inkubatorn, Textilmuseet  och flera andra initiativ och företag inom mode och textil. Under åren har det skapats en stark mötesplats och tillsammans utgör alla verksamheter en kreativ och viktig mötesplats för branschens utveckling och framtid.

Stockholm Fashion Districts VD Helena Waker var på plats och hon menar att;

”Det var ett fantastik firande och jag vill lyfta Textil Fashion Center som en unik plats för kreativitet och innovation med en hög nivå på utbildningen och forskning. Vi tror på internationella och nationella interagerande där vi tillsammans kan stärka varandra, att skapa en större samverkan kommer att öka den svenska konkurrenskraften. Tillsammans bär vi också en viktig roll för att modeindustrin ska transformeras och bli både en bättre och mer ansvarsfull industri med rätt kompetens.”

Nyheter