Encouragement for Action

Encouragement for Action instiftades 2018 av Stockholm Fashion District som ett pris med syfte att uppmuntra till hållbarhet och utveckling i modeindustrin. Stockholm Fashion District arbetar alltid inkluderande och med en namnkunnig jury som, tillsammans med viktiga organisationer och intressenter i vårt nätverk, gör urvalet. Bland finalisterna och vinnarna finns svenska företag, varumärken och initiativ som får ett erkännande för en prestation som kan vara en produkt, ett projekt eller motsvarande. Utmärkelsen ska ses som en stor uppmuntran till att fortsätta på inslagen väg och som inspiration till andra att fortsätta utveckla sitt hållbarhetsarbete. På detta sätt bidrar Stockholm Fashion District till att skapa uppmärksamhet och medvetenhet kring viktiga idéer inom hållbarhet i vår industri.

Philip Warkander, lektor vid Textilhögskolan i Borås, är ordförande i det etiska rådet samt författare till det förord som ramar in vad hållbarhet i modeindustrin innebär. Läs förordet nedan.

En kurerad utställning av nominerade och tidigare vinnare med utgångspunkt i de 17 globala hållbarhetsmålen presenteras i samband med tillkännagivandet av vinnarna och gör sedan olika nedslag. Tidigare har den bland annat presenterats på World Trade Day, under Fashion Week Trade samt Nordic Fabric Fair (tidigare Preview Fabrics & Accessories) i sin helhet. Närmst presenteras den på Svenska Institutet i Paris i september 2022, i samband med Paris Fashion Week.

Presskontakt: MODIN STUDIO, efa@modinstudio.com

 

EFA består av fyra kategorier

Closing the Loop
För sina banbrytande innovationer som tar oss närmare cirkulära materialflöden för textil.
Möjliggörandet av återanvändning och en cirkulär ekonomi där spill och miljöpåverkan minimerats så pass mycket att ett kretslopp finns eller upplevs som en möjlighet nära i tid. Nya affärsmodeller blir lösningen på problemet fortsatt konsumtion på ett mer hållbart sätt med respekt för råvaror, miljö och människa.

Tidigare vinnare: Rekotex (2018), Re:newcell (2019), OnceMore (2020), Popswap (2021), Siptex (2022)
Läs mer om de tidigare vinnarna i kategorin Closing the Loop >>

Fashion Innovation
Innovation som löst tidigare olösliga problem eller bidragit till att medvetandegöra behovet av ett skifte i tankesätt.
Digitala och innovativa framsteg som lett till eller inom en nära framtid kommer att leda till en positiv hållbar förändring. Vi uppmuntrar de som med ett nytt perspektiv eller ny teknik hittat lösningar och sammanlänkat mode och utveckling. Innovation står för att våga vara visionär och bereda väg för andra.

Tidigare vinnare: WeAreSpindye (2018), Atacac (2019), Guringo Design Studio (2020), Coloreel (2021), Wargön Innovation (2022)
Läs mer om de tidigare vinnarna i kategorin Fashion Innovation >>

Fashion retail talks sustainability
För att affärsidén inkluderar användande och återanvändande utan att kompromissa på identitet, personligt uttryck och stil.
Användandet av det digitala eller fysiska mötet med kunden till uppmuntran för konsument att göra hållbarare val kring hur och vad man konsumerar vid köptillfället. Försäljning ska betyda omtanke om kunden och alla led ska med på resan mot ett mer hållbart konsumtionssamhälle.

Tidigare vinnare: Filippa K (2018), Nudie Jeans (2019), Arkivet Second Hand (2020), Dedicated (2021), Houdini Sportswear (2022)
Läs mer om de tidigare vinnarna i kategorin Fashion Retail Talks Sustainability >>

Sustainable Identity
För sin starka identitet, transparens och tydliga ställningstagande.
En produkt eller ett varumärke som med sin hållbara identitet har tagit sig ut på marknaden genom storytelling. I samtalet om produkten eller varumärket blir vi medvetna om hållbarhet som en utgångspunkt, vilket följer med till mötet med omvärlden.

Tidigare vinnare: Swedish Stockings  (2018), Bite Studios (2019), Asket (2020), Rave Review (2021), Lars Wallin (2022)
Läs mer om de tidigare vinnarna i kategorin Sustainable Identity >>

Etiskt råd & jurygrupper 2023

Det etiska rådet
Philip Warkander, Textilhögskolan i Borås
Camilla Modin Djanaieff, Modin Communication
Hanna Wittrock, Textilhögskolan

Jurygrupp för kategorin Closing the Loop
Camilla Kock, Vice Ordförande Trade Partners Sweden / Worldline
Marie Jonsson, Rekotex
Angeline Elfström, OnceMore
Kajsa Guterstam, Svenska Institutet
Linda Pimmeshofer, Microsoft
Nora Eslander, Renewcell

Jurygrupp för kategorin Fashion Innovation
Ebba Hultberg, Stockholm Fashion District
Jennie Rosén, Swedish Fashion Council
Andreas Andrén, OddMolly
Erik Lindwall, Guringo
Nils-Krister Persson, University of Borås
Simon Hjelte, Borås Ink
Johan Magnusson, Scandinavian Mind

Jurygrupp för kategorin Fashion Retail Talks Sustainability
Helena Waker, Stockholm Fashion District
Gabriel Duke, Sveriges Textilhandlare
Karin Strassburg, Invest Stockholm
Caroline Hamrin, Arkivet
Mathias Forsberg, Nacka Kommun
Nickie Excellie, Alecta Fastigheter
Johan Graffner, Dedicated

Jurygrupp för kategorin Sustainable Identity
Vanessa Leporati, Stockholm Fashion District
Anna Blom, Modejournalist
Kajsa Åström, Habit Sko & Mode
Jon Bergsman, WDW Creative
Nina Campioni, ELLE.se
Linn Frisinger, Swedish Stockings
Konrad Olsson, Scandinavian Mind

Förord

”Mode är ett av vår tids mest centrala kulturuttryck. Med våra kläder kommunicerar vi vilka vi är, men också vilka vi vill vara. Mode kan vara kreativt och lekfullt, ett sätt att tänja på gränser och utmana förlegade normer. Därtill är mode också en viktig näringsgren; enbart i Sverige sysselsätter branschen knappt 60 000 personer, varav majoriteten är kvinnor. Men modets påverkan är inte alltigenom positiv. Näst efter oljeindustrin räknas mode- och textilindustrin som den mest förorenande i världen. Orsakerna är flera – från att råmaterial produceras under ohållbara former till att plagg slängs i soporna när konsumenten tröttnat och vill ha nytt. De kläder som å ena sidan skapar arbetstillfällen och glädje i mångas vardag, bidrar å andra sidan till en alltmer förorenad värld. Länge var det svårt att se hur dessa till synes olika berättelser hör samman. Idag vet vi bättre: De är två sidor av samma mynt.  

Vi står nu inför en akut situation. Men frågan hur modet – såväl produktion som konsumtion – kan bli mer hållbar är långt ifrån enkel att besvara. Det finns ingen universalkur. Kläder är på samma gång basvara och lyxkonsumtion, därför är lösningen varken förbud eller att vi slutar köpa kläder. Målsättningen bör snarare vara att minska överkonsumtionen, att vi använder de kläder vi redan har – oftare och under längre perioder. I stället för bannor och förbud ska vi förmedla goda exempel: Vi bör lyfta fram nya lösningar och alternativ för hur ett mer hållbart mode kan se ut, snarare än att peka finger åt dem som inte kommit lika långt.  

Ett sätt att ringa in problematiken är att tänka både djupt och brett. Vi bör fråga oss vilka berättelser om mode som kommuniceras – hur kan vi dela med oss av den positiva utveckling som redan äger rum i Sverige och i Norden? Det handlar om att skifta narrativet, för att uppmuntra till nya konsumtionsmönster och sätt att förstå mode. Samtidigt är det viktigt att vara konkret och studera utvecklingen på detaljnivå, så att kunskap om de teknologiska och digitala framsteg som görs kommer fler till gagn. En av de största utmaningarna handlar om kunskapsglappet mellan företag och konsument. Hur kan information om hållbara alternativ förmedlas på ett transparent och trovärdigt sätt till konsumenter, och vilka kommunikationsverktyg fungerar bäst i de miljöer där företag och kunder oftast möts, som i varuhusen, via digitala plattformar och på butiksgolven? Dessutom, ur ett mer övergripande perspektiv, hur kan vi mest effektivt skapa ett så slutet kretslopp som möjligt? Redan tidigt i designprocessen bör kritiska frågor om möjlighet till materialåtervinning ställas samt, förstås, om hur plaggen transporteras från fabrik till garderob.  

Frågan om modets hållbarhet är långt ifrån ny. Däremot har den fått ny aktualitet i och med de klimatförändringar vi redan ser. Av den anledningen står hela modebranschen nu inför en gemensam utmaning. Affärsmodeller som var lukrativa för bara några år sedan har idag ofta spelat ut sin roll. Framtidens tillväxt måste ske på ett sätt som inte skadar naturen eller oss själva. Samtidigt är det ett faktum att ingen kan göra allt själv, men att alla likväl kan göra något. Därför vill vi nu gå från ord till handling, lyfta de goda exemplen och bana väg för ett mer konkret sätt att göra mode hållbart, för allas bästa och för vår gemensamma framtid.” 

Projektgrupp

Helena Waker, helena@tradepartners.se

Filip Neborg, filip.neborg@tradepartners.se

Linn Brännare, linn@stockholmfashiondistrict.se

Linda Ekström, linda.ekstrom@tradepartners.se

Ebba Hultberg, ebba@tradepartners.se

Partners & beskyddare