Textilmuseet presenterar mönsterinspirerad och gränsöverskridande utställning

Foto: Tuuli-Tytti Koivula & Daniel Palillo

Textilmuseet i Borås presenterar ny mönsterinspirerad utställning. Under de senaste årtiondena har mönsterdesign genomgått stora förändringar och detta speglas nu i utställningen Mönstrade Positioner. Genom verk av 14 tongivande, nordiska formgivare utlovas en resa genom dagens gränsöverskridande mönstervärld, där fokuset främst kommer att ligga påolika typer av trycktekniker. Bland verken kommer det visas olika typer av material som representerar de olika unika formgivarna. 

Mönster av olika typer återfinns överallt, det är en mycket närvarande faktor i våra liv och ses bland annat i våra kläder, naturen och möbler. Skapandet och synen av mönster har på många sätt revolutionerats under de senaste 25 åren och en pådrivande faktor i det är den tekniska och digitala utvecklingen. Utställningen suddar ut gränserna mellan fult och vackert,  abstrakt och konkret, likväl som digitalt och analogt. 

Medverkande utställare är: Daniel Palillo, Edda Gimnes, Henrik Vibskov, Ingrid Berg, Klaus Haapaniemi, Liselotte Watkins, Lovisa Burfitt, Margrethe Odgaard, Martin Bergström, Patrik Söderstam, Reeta Ek, Thóra Stefánsdóttir, Tronhjem Rømer, Tuuli-Tytti Koivula. Utställningen kommer att visas: 14 oktober 2023 – 25 augusti 2024.

Nyheter